Západočeská galerie ukazuje umělce

Kariéra s paletou v ZČG / foto: Plzeň TV

Západočeská galerie v Plzni připravila výstavu obrazů, která každému napoví, kdy si umělci začali uvědomovat, že jsou samostatná skupina ve společnosti.

„Je to vlastně mapování procesu, kdy se umění, umělci, umělectví dostávají do středu dění, kde se postupně vyvíjí  statut umělce z toho původně spíše řemeslníka zvládajícího technicky dokonale svou profesi do takové ikony, až by se řeklo do ikony společnosti,“ řekla Pavla Machalíková z Ústavu dějin umění AV ČR. 

Na výstavu se byl podívat i štáb televize Plzeň TV: