Západočeská galerie pořádá den otevřených dveří pro učitele

foto: ZČG

V souvislosti s probíhajícími výstavami zve Západočeské galerie v Plzni na Den otevřených dveří pro pedagogy. Uskuteční se ve středu 16. dubna a kantoři budou mít do obou výstavních síní po celý den vstup zdarma.

Od 16:30 ve výstavní síni 13 provede výstavou NA OKRAJI DAVU. UMĚNÍ A SOCIÁLNÍ OTÁZKA V 19. STOLETÍ její kurátorka Ivana Jonáková. Od 17 hodin jsou pedagogičtí pracovníci zváni do výstavní síně Masné krámy k účasti na cyklu přednášek k výstavě ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985–2010, tentokrát na téma Hradce Králové a Ostravy. Přednášet budou kurátoři Martina Vítková a Tomáš Knoflíček.

Pracovníci galerie budou zároveň školám nabízet termíny k návštěvě galerijního programu. Dále bude možné si domluvit konzultaci k přípravě vlastního edukačního programu, a to včetně individuálního přístupu ke skupinám handicapovaných.