Zájem turistů o Plzeňský kraj se zvedá

O tom, že Plzeňský kraj má turistům co nabídnout, není třeba pochybovat. Je jenom otázkou, zda tato nabídka odpovídá jejich představám. Přesto se zdá, že zájem o plzeňský region stoupá, o čemž svědčí některé údaje. V samotném 2. čtvrtletí 2014 navštívilo Plzeňský kraj 148 961 osob, z toho bylo 58,9 % rezidentů (domácích návštěvníků). V porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2013) se tak  návštěvnost zvýšila o 3,5 %. Přispěl k tomu  zejména výrazný nárůst počtu zahraničních hostů, a to o 18,1 %.  Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů představovali návštěvníci z Německa, kteří tvořili 41,4 % z celkové zahraniční klientely. Druhou početnější skupinou byli návštěvníci z Ruska (6,8 %) a třetí pak turisté ze Slovenska (4,6 %).

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhl celkem 354 131 nocí (tj. o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku), v průměru připadaly na jednoho hosta 2,4 noci.  Podle předběžných výsledků navštívilo letos v 1. pololetí  plzeňský region 251 053 hostů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku 2013 nárůst o 2,4 % (tj. o 5,8 tis. hostů). Na zvýšeném počtu hostů se podíleli především zahraniční návštěvníci – nerezidenti (nárůst o 17,9 %), jejichž počet do jisté míry kompenzoval pokles počtu tuzemských hostů – rezidentů (o -5,5 %).