Zahraniční umělci mají v Plzni zelenou. Radnice mezi ně rozdělí 300 tisíc

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Magistrát města Plzně podpoří částkou 300 tisíc korun zahraniční umělce, kteří budou v příštím roce tvořit svá díla při pobytu v západočeské metropoli. Může jít o literární, výtvarnou, hudební, divadelní, taneční či designovou tvorbu. Přednost budou mít realizace děl v různých prostorách centra města Plzně tak, aby byla zachována hlavní idea rezidence, a to následná prezentace umění a kultury ve veřejném prostoru.

„Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 zahrnuje i systém podpory rezidencí a stipendií, který má poskytovat možnosti pro mezioborovou individuální i týmovou práci. Snahou je přilákat do města nové tvůrce, know-how, myšlenky a nápady. Tato podpora je zaměřena na umělce z České republiky i ze zahraničí,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Realizací uměleckých rezidenčních pobytů se Plzeň již druhým rokem pravidelně připojuje k celosvětové praxi. „Rezidenční pobyty umělců jsou dnes zcela běžnou záležitostí, ročně se koná okolo tisíce programů ve více než 50 zemích světa,“ uvedla vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně Květuše Sokolová.

Dotace bude město přidělovat prostřednictvím třetích subjektů, tedy různých spolků či sdružení, které o podporu na konkrétní projekt zažádají. Výše dotace na jeden projekt bude maximálně 50 tisíc korun. Žádost musí být podána nejpozději do 25. ledna 2019.