Záhon porozumění následují díla arteterapie

Ze zahájení výstavy v Dobřanech

V dobřanské galerii na náměstí T. G. Mararyka č. 5 jsou právě k vidění  výtvarné práce pacientů místní Psychiatrické nemocnice. Výstava, kterou tvoří více než dvě desítky děl současných i minulých pacientů, se tak stala už druhou aktivitou nově budované spolupráce mezi Psychiatrickou nemocnicí a městem Dobřany.

Tou první je péče o zeleň, kdy město čerpá z bohatých zkušeností, které odpovědní pracovníci v Psychiatrické nemocnici mají. První vlaštovkou je výsadba okrasných květinových záhonů v centru města. V květnu byl vytvořen touto spoluprací „Záhon porozumění“ u kruhového objezdu na třídě 1. máje.

„Obdobná výstava je v naší galerii poprvé a mám z této spolupráce velikou radost. To, že má někdo problémy a musí se s nimi léčit, nemusí nutně znamenat, že má sedět v koutě a nic nedělat. Mezi pacienty jsou akademičtí malíři i lidé, kteří se tomu začali věnovat až při léčení v rámci arteterapie a rozhodně to neznamená, že jsou v malování horší. Vystavované práce jsou průřezem technik a stylů a máme tu jen část toho, co v ateliérech PN vzniká,“ říká ředitelka Městského kulturního střediska Dobřany Jaroslava Umnerová.

Arteterapie je součást léčebné pedagogiky zaměřená na léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit a v PN Dobřany patří již řadu let mezi komplementární formy léčby zejména pro pacienty s diagnózami poruch nálad, psychóz, poruch osobnosti, závislostmi… Své místo má i na dětském oddělení. Klienti mají k individuální a skupinové arteterapii k dispozici moderní ateliér.

„Na příští rok už máme nějaké další plány týkající se spolupráce kulturního střediska a oddělení arteterapie PN Dobřany, ale zatím nebudu prozrazovat víc,“ dodává ředitelka MKS.

Oficiální memorandum o vzájemné spolupráci PN Dobřany a města Dobřany bude podepsáno v posledním prázdninovém týdnu.