Zahájení školního roku v plzeňské ZOO

foto: ZOO Plzeň

Nový školní rok zahájí v úterý 5. září   předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. V ZOO Plzeň, jejíž rozvoj byl podpořen mnohamilionovými dotacemi z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, pokřtí mládě lemura kata.

Tuto akci k zahájení školního roku s ROP Jihozápad mohou v ZOO Plzeň navštívit od 9.00 do 14.00 všichni školáci za zvýhodněné vstupné. Na malé i velké návštěvníky čeká v zoologické zahradě řada her, kvízů a soutěží. Stánek ROP Jihozápad, kde budou pro děti připraveny kvízy a hry, bude umístěn nedaleko expozice tučňáků. Křtít se bude během dne v Madagaskarském pavilonu (nedaleko restaurace KIBOKO).

Zoologická a botanická zahrada města Plzně byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před sedmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci něj byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech.