Žáci dokázali, že řemeslo má zlaté dno

Sada misek, kytara a strom života, to jsou vítězné výrobky soutěže pro základní a střední školy s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Výsledky byly vyhlášeny ve středu 24. května v plzeňské Techmanii.   Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlašuje pravidelně již osmým rokem Plzeňský kraj pro žáky základních a středních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 základních a 18 středních škol. Porota hodnotila celkem 81 výrobků.

Účastníci soutěže soupeřili ve třech kategoriích. První kategorie byla pro žáky 1. – 5. třídy základní školy, druhá kategorie pak pro 6. – 9. třídy základní školy.  Kategorie třetí byla pro 1. – 2. ročníky středních škol. Posílat do soutěže mohli žáci různorodé výrobky např. hračky, suvenýry, oděvní doplňky, vyučovací pomůcky, vybavení do domácnosti apod. Jedinou omezující podmínkou bylo vlastnoruční vytvoření výrobku bez pomoci dospělých.

„Tradiční rukodělná soutěž má za cíl především popularizovat řemeslné obory mezi žáky středních a základních škol a motivovat je ke studiu těchto oborů. Neméně důležitým úkolem soutěže je také podpora řemeslné zručnosti u žáků,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

V rámci ocenění výrobků v soutěži „Řemeslo má zlaté dno“ bylo předáno také ocenění studentovi Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni Ing. Janu Zichovi, za práci – „Trigger jednotka pro difrakční fyziku v projektech ATLAS Forward Proton“. Práce je součástí výzkumu, který student realizuje v rámci spolupráce Fakulty elektrotechnické s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN).