Začala rekonstrukce Slovanské, hotovo bude na jaře 2020

ilustrační foto: Plzen.eu

S dalšími dopravními komplikacemi musí počítat řidiči, kteří projíždí Slovanskou ulici v Plzni. Jednu z hlavních tepen totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce. Její konec je v plánu na jaře příštího roku. Celkové náklady představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, z toho město uhradí zhruba 80 milionů korun.      

foto: město Plzeň

Stavba této hlavní dopravní tepny, jež propojuje centrum metropole, Slovany a výjezd směrem na jižní Plzeňsko, je rozdělena do celkem šesti etap. První z nich začala v těchto dnech. „Opravy důležité dopravní tepny spočívají v rekonstrukci kanalizačního potrubí, obnově vodovodních armatur včetně výměny vodovodních přípojek v několika úsecích, rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Sladkovského – náměstí Milady Horákové v obou směrech a celoplošné opravě vozovky v této části Slovanské ulice,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí.

Jde o jednu z největších investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně v letošním roce. Město bude hradit náklady na rekonstrukci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky.

Rekonstrukce Slovanské ulice si vyžádá dopravní omezení. V první etapě, jejíž dokončení je plánováno na počátek června 2019, je v úseku ulic Sladkovského – Liliová omezena individuální automobilová doprava. Je vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou. Nákladní automobily nad 7,5 tuny jezdí po objízdných trasách, tramvajová trať je v provozu.

V dalších etapách stavby dojde k výlukám v tramvajové dopravě a omezení individuální automobilové dopravy. Druhá etapa, jíž se budou tato větší dopravní omezení týkat, má odstartovat počátkem června.