Začal školní rok. Základní školy v Plzni přivítaly 1600 prvňáčků

foto: M. Osvaldová

Dva měsíce prázdnin jsou pryč, školáci opět usedli do lavic. V Plzni nastoupilo do prvních tříd kolem 1600 dětí. To je nepatrně méně než v loňském roce.

Celkem se prvňáčkům ve 26 městem zřizovaných školách otevřelo 72 tříd. Na mnohé čekaly nové učebny, zrekonstruované zázemí, nejmodernější pomůcky, město do úprav objektů i pořízení tabletů, tabulí, nových počítačových sítí investovalo desítky milionů korun.

foto: město Plzeň

Do škol vyrazili také zástupci města. Například 28. základní školu dorazil primátor Martin Zrzavecký „Chtěl bych vám popřát, ať se vám tu líbí, ať vám škola jde, ať vás baví, abyste měli co možná nejméně průšvihů. Vašim pedagogům přeji, ať se jim daří vychovat novou společnost, hodnotnou společnost, protože ji budeme potřebovat,“ řekl dnes prvňáčkům, jejich rodičům a učitelům na 28. základní škole primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

foto: M. Osvaldová

Na 14. základní školu na Doubravce pak přišel přivítat prvňáčky místostarosta obvodu David Zrostlík. „Přeji školákům, aby se jim tu líbilo. Bylo by dobré, aby poslouchali paní učitelky a hlavně se dívali. Myslím, že dívání a poslouchání je základ,“ prohlásil Zrostlík.

Ne všem dětem ale dneškem skončily prázdniny. Například z důvodu budování půdní vestavby na 17. základní školy a mateřské školy v Plzni v Malické ulici začínají tamní školáci až 6. září. Do konce měsíce pak budou v objektu školy vybudovány tři nové odborné učebny včetně zázemí a vybavení. Na akci získalo město dotaci z ITI neboli Integrovaných územních investic z výzev Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání včetně bezbariérových opatření.

Kromě nedostatku prostor se školy letos potýkaly také se sháněním učitelů pro první stupeň, což souvisí s vysokým počtem žáků na prvním stupni od školního roku 2014/15 a dále. „Vždy se však podařilo potřebné učitele zajistit. Dalším problémem je i shánění asistentů pedagoga, především těch pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti potřebují středoškolské vzdělání s maturitou a studium pro asistenty pedagoga, důvodem jejich nedostatku je i finanční ohodnocení této práce,“ doplnila Dagmar Škubalová.