Zabránit odchodům lékařů z obcí může dotace na vybavení pro EET a eRecept

ilustrační/Foto: Marie Osvaldová

Podpořit vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi má nový dotační titul, který vyhlásilo hejtmanství. Cílem programu je snaha zamezit ukončení činnosti lékařů v malých obcích na území Plzeňského kraje v souvislosti s požadavky na vybavení ordinací lékařů informačními technologiemi jako je EET nebo eNeschopenky.

„Program by měl podpořit takové projekty obcí, které se snaží udržet poskytování zdravotních služeb na území dané obce prostřednictvím zajištění informačních technologií nutných pro vybavení ordinací lékařů v souvislosti s povinností vystavovat eRecepty, eNeschopenky a zavedením povinné elektronické evidence tržeb (EET),“ vysvětlila Milena Stárková (ČSSD), radní kraje pro oblast zdravotní.

Na dotační program pro ordinace kraj vyčlenil částku 500 tisíc korun. Žádosti lze podávat do 15. 10. 2019. Žádost o dotaci může podat pouze obec na území Plzeňského kraje s maximálním počtem 7,5 tisíce obyvatel.