Za ušetřenou ropu 198 cest kolem rovníku

Díky tomu, že obyvatelé Plzeňského kraje v uplynulém roce odevzdali nepotřebné elektrozařízení k recyklaci, ušetřili 11 325 MWh elektrické energie, 555 314 litrů ropy a 49 755 000 litrů vody.  V roce 2013 se podařilo občanům vysbírat 662 082 kg televizorů a PC monitorů a 268 104 kg drobného elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Plzeňskému kraji se díky recyklaci podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 4,3 kg CO2 na obyvatele a kraj se tak umístil nad republikovým průměrem.

„Snaha obyvatel Plzeňského kraje recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. Odevzdáním televizorů, monitorů a drobného elektra ušetřili v loňském roce 49 755 000 litrů vody, stejné množství je potřeba k výrobě přibližně 39 804 sudů piva. Díky recyklaci uspořili také 11 325 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě kraje za více než 2 dny,“ říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

V současné době je podle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřebu České republiky na celých pět týdnů. V Plzeňském kraji se společnosti ASEKOL právě recyklací 930 186 kg televizí, monitorů a drobného elektra podařilo ušetřit 49 755 m3 vody, tolik v kraji vypijí za 43 dní, 555 314 litrů ropy potřebných na 198 cest kolem rovníku a 11 325 MWh, které by pokryly spotřebu Plzeňského kraje na více než dva dny.

„Těší nás, že se obyvatelé Plzeňského kraje o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit. Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu. Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina Mikulová.