Wilsonův most se uzavřel, posunuly se i práce na Rooseveltovu mostu

foto: město Plzeň

Kvůli opravě dlažby je od pondělí 1. července zcela uzavřen Wilsonův most. Zároveň také začala druhá etapa oprav Rooseveltova mostu, který spojuje centrum města s Roudnou. I tato rekonstrukce přinese až do konce prázdnin úplnou uzavírku mostu pro veškerou dopravu a v červenci i pro pěší.

Důvodem opravy Wilsonova mostu je nevyhovující stav povrchu vozovky po jejím pětiletém užívání od dokončení celkové rekonstrukce mostu v květnu 2014. „Oprava spočívá ve výměně podkladové vrstvy vozovky a zpětném osazení dlažby, budou provedeny úpravy odvedení dešťové vody a další práce,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Most bude při stavbě zcela uzavřen, objízdná trasa pro MHD povede po Anglickém nábřeží. Objízdné trasy se dotknou trolejbusových linek 11, 12, 14, 15, 16, 17, autobusových linek 34, 35, 57 a nočních autobusových linek  N2, N3, N5, N6.

Vozovka na Wilsonově mostě se zvlnila vlivem provozu již poměrně brzy po rekonstrukci. Stavebníci v srpnu 2017 provedli na zkoušku několik variant předláždění vozovky a v měsíčních intervalech pak rok měřili, jak která varianta na provoz na mostě reaguje. Na základě výsledků vybrali tu nejvhodnější, kterou nyní provedou.

foto: město Plzeň

Rekonstrukce Rooseveltova mostu, jenž prochází kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce rozsáhlou opravou, vstoupí 1. července do druhé etapy. „Při stavebních pracích se ukázalo, že most je v horším stavu, než jsme očekávali. Rekonstrukce je tedy opravdu nutná a my jsme se do ní pustili právě včas. Oprava tedy bude komplexnější, než se původně plánovalo. Ale i za těchto okolností by neměl být termín opětovného zprovoznění mostu na konci prázdnin ohrožen,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Zatímco během 1. etapy stavby mohla přes Rooseveltův most jezdit pouze MHD a po jednom chodníku mohli chodit pěší, bude do konce srpna uzavřen pro veškerou dopravu a v červenci i pro pěší. Provoz bude veden po objízdných  trasách přes most generála Pattona nebo okolo Boleveckého rybníka.

Objízdné trasy MHD kvůli uzavření Wilsonova mostu:

Linky 11, 15, 16 a 17 budou obousměrně odkloněny přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje. Na objízdné trase budou odbavovat v zastávkách Anglické nábřeží a Prazdroj. Zastávky Pařížská, Hlavní nádraží a Železniční poliklinika budou pro tyto linky zrušeny.

Linka 12 bude ve směru do Božkova odkloněna přes Anglické nábřeží a Sirkovou ulici. Na objízdné trase bude odbavovat v zastávce Anglické nábřeží a v přeložené zastávce Pařížská umístěné v Sirkové ulici, před křižovatkou s Americkou ulicí. Ve směru do centra bude linka odkloněna po trase: Mikulášská – Šumavská – Lobezská – U Prazdroje – Anglické nábřeží – Americká. Na objízdné trase bude odbavovat v zastávkách Hlavní nádraží, Železniční poliklinika, Prazdroj a Anglické nábřeží. Zastávka Pařížská ve směru do centra bude pro tuto linku zrušena.

Linka 14 se bude v centru otáčet po trase Anglické nábřeží – Sirková – Mikulášská – U Trati (most Milénia) – Doudlevecká. Na objízdné trase bude odbavovat v přeložené zastávce Pařížská umístěné v Sirkové ulici (před křižovatkou s Americkou ulicí) a v zastávce U Ježíška. Zastávka Prokopova bude pro tuto linku zrušena.

Linka 34 bude odbavovat v přeložené zastávce Pařížská umístěné v Sirkové ulici (před křižovatkou s Americkou ulicí). Linky 35 a 57 budou obousměrně odkloněny přes Anglické nábřeží a Sirkovou ulici. Na objízdné trase budou odbavovat v zastávce Anglické nábřeží. Zastávka Pařížská bude pro tyto linky zrušena.

Noční linky N2 a N5 budou obousměrně odkloněny přes Prokopovu ulici a most Milénia.Na objízdné trase budou odbavovat v zastávce U Ježíška. Zastávka Pařížská bude pro tyto linky zrušena. Linky N3 a N6 budou obousměrně odkloněny přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje. Na objízdné trase budou odbavovat v zastávkách Anglické nábřeží a Prazdroj. Zastávky Pařížská, Hlavní nádraží budou pro tyto linky zrušeny.

Objízdné trasy MHD a pro pěší při uzavírce Rooseveltova mostu:

Denní linky MHD č. 20, 33 a 40 budou obousměrně odkloněny po objízdné trase Americkou ulicí, ulicí sady Pětatřicátníků, přes most generála Pattona a dále se napojí na stálou trasu. Zastávky Náměstí Republiky v obou směrech, zastávky Otýlie Beníškové a Rondel za Kauflandem nebudou po dobu úplné výluky obsluhovány. Za zastávku Rondel bude jako náhradní sloužit stávající zastávka Rondel na odbočovacím rameni z rondelu ve směru do centra. Noční autobusové linky N1, N4 pojedou přes most generála Pattona, sady Pětatřicátníků, Prešovskou, případně Solní ulici.

V období od 1. do 31. července bude most z důvodu výměny mostních závěrů uzavřen i pro pěší. Ti mohou využít náhradní trasy přes most generála Pattona, přejít mohou také přes Lochotínskou lávku a podél Tyršovy ulice na křižovatku se sady 5. května u parkovacího domu Rychtářka a po přechodu pro chodce přejít přes Tyršovu ulici.