Waldorfská škola v Plzni má nové učebny na pracovní vyučování

foto: město Plzeň

Čtyři nové učebny za 6,5 milionu korun zřídila a vybavila pro své žáky Waldorfská základní škola Dobromysl v Plzni. 

Cílem projektu je naučit žáky praktickým manuálním dovednostem, které následně využijí i v běžném životě. Tři učebny jsou určené na ruční práce nebo na pracovní vyučování, a to dílny modelovací, dřevořezná a šicí. Poslední je přírodovědná učebna pro výuku fyziky, chemie a biologie.

foto: město Plzeň

„Jsem velkým příznivcem toho, aby školství bylo pestré. Bytostně jsem přesvědčen, že rodiče, kteří chtějí pro své děti volit jinou vzdělávací cestu, tak k tomu mají mít podmínky a mají právo si to zvolit. Vy jim vycházíte vstříc a zdá se mi, že se vám to daří. Pro naše město je to moc důležité,“ řekl mimo jiné ve své řeči primátor Martin Baxa. Přítomným učitelům, rodičům žáků i dalším podporovatelům školy popřál, aby škola dál prosperovala. „Přeji si, aby mnoho rodičů mělo radost z toho, jak se zde děti vzdělávají a abych jejich děti také tento způsob vzdělávání v budoucnu hledaly,“ dodal primátor.

Nové učebny budou podle potřeby využívat žáci od první do deváté třídy. Třídy vznikly v bývalých sklepních prostorech. Díky všem novým učebnám se podařilo zvýšit kvalitu výuky i výrobků žáků. Waldorfská základní škola Dobromysl má v současné době 160 žáků.