Vzdělání a práce bez omezení hranic

Německou firmu HORSCH Maschinen GmbH ve Schwandorfu navštívili v rámci praxe žáci oboru Opravář zemědělských strojů ze Střední školy Kralovice na severním Plzeňsku. Seznámili se s historií firmy, s jejím výrobním programem a podmínkami pracovního uplatnění na různých pozicích.

logo_HK_RHKPKNásledně si žáci prohlédli výrobní prostory a seznámili se s pracovními postupy a technickými detaily moderních strojů. Právě technické detaily strojů na zpracování půdy zajímaly žáky nejvíce. „Řada z žáků má se stroji této značky zkušenosti z domova nebo z praxe v místních firmách,“ vysvětluje učitel odborného výcviku Roman Chudáček. Učitelka německého jazyka Hana Gryszkiewitzová zase ocenila skutečnost, že takové akce pomáhají žáky motivovat ke studiu německého jazyka.

logo EURESJednalo se o poslední ze série exkurzí a dalších aktivit, které Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje ve spolupráci s partnery z IHK Regensburg uspořádala v rámci projektu Vzdělání a práce bez hranic, jehož cílem byla podpora přeshraniční mobility v příhraničním regionu. Projekt byl podpořen  z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020).