Významné plzeňské instituce připravily společnou programovou nabídku pro školy

foto: V. Čermák

Osm plzeňských institucí – Techmania Science Center, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Hvězdárna a planetárium v Rokycanech a Plzni, DinoPark, DEPO2015 a Centrum robotiky představilo společně připravenou brožuru s programovou nabídkou vzdělávacích programů neformálního vzdělávání s názvem Vzdělávací programy pro školy dle RVP (Rámcových vzdělávacích programů vyhlášených MŠMT ČR).

Veřejného představení programové nabídky se zúčastnili   Roman Musil a Iveta Řežábková za Západočeskou galerii v Plzni, Karel Halíř za Hvězdárnu v Rokycanech a v Plzni, Vojtěch Škarda za Centrum robotiky, František Švarc za DEPO2015, Martin Vobruba za Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, Denisa Brejchová za Západočeské muzeum v Plzni a za Techmanii Vlastimil Volák.

Uvedené vzdělávací programy pomáhají pedagogům zprostředkovat žákům zkušenost s probíraným učivem a prohloubit jejich znalosti a dovednosti. Žákům a studentům umožní vnímat nabyté znalosti v širším kontextu a lépe jim porozumět. Proto se v Plzni přední instituce neformálního vzdělávání spojily a vytvořily přehledný a ucelený materiál. Je určen učitelům mateřských, základních a středních škol.

Brožuru s Programovou nabídkou školy obdržely začátkem října. Stalo se tak poprvé právě v aktuálním školním roce 2018/2019. Možnosti zážitkové formy výuky se k pedagogům dostaly v praktické a organizovanější struktuře bez ohledu na to, která ze zapojených institucí daný program nabízí.

Zájem učitelů a pedagogických pracovníků má podpořit nejen ucelenost nabídky napříč plzeňským regionem, ale právě i zmiňované členění dle Rámcových vzdělávacích programů (RVP) vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Brožura určená mateřským, základním a středním školám díky tomu umožní snadnou orientaci a rychlý přehled.

Pro příští školní rok budou Vzdělávací programy pro školy zpřístupněny i na interaktivních webových stránkách a rovněž jejich vydání je předpokládáno dříve, na konci předcházejícího školního roku.