Výzkumné centrum se pořízením speciálního přístroje dostalo na evropskou špičku

foto: ZČU

Výjimečným pracovištěm v rámci České republiky i Evropy se stal Vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni. Tamní vědci totiž začali používat přístroj SARPES, fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením za 44 milionů, s nímž mohou zkoumat elektronické struktury nových materiálů, vyvíjených v NTC.

Na návrhu přístroje SARPES se vědci z NTC sami podíleli. Budou ho využívat ve fotoemisní laboratoři, upravené za jeden milion korun. Fotoemise je metoda, jež pomáhá pochopit vlastnosti určitých materiálů tím, že na ně světlo dopadá s dostatečnou energií a uvolňuje elektrony a částice, které jsou za jejich unikátní vlastnosti zodpovědné. SARPES umožní vědcům zkoumat nejen energii a hybnost elektronu, ale rovněž výjimečnou kvantovou vlastnost – takzvaný spin.

„Způsob uspořádání elektronu v pevné fázi nám prozrazuje nečekaně mnoho informací o vlastnostech materiálu. Není to jen rozdělení materiálu z pohledu vodič a izolant, ale díky výzkumu a několik desítek let trvajícímu vývoji této techniky je s její pomocí možné objevovat nové exotické částice a zkoumat nejrůznější kvantové efekty, nacházet materiály, které se pro jeden typ spinu chovají jako vodiče, zatímco v druhém případě se chovají jako izolant,“ vysvětluje za NTC Ján Minár, hlavní řešitel projektu CEDAMNF, díky němuž mohlo centrum přístroj pořídit. „Tato technika nám napomáhá najít a vysvětlit případy, kde se Einsteinova teorie relativity setkává s novými technologiemi,“ dodává Ján Minár.

Pořízení přístroje SARPES vyšlo na 44 milionů korun, z toho 5 % hradilo výzkumné centrum NTC z vlastních zdrojů a 95 % projekt CEDAMNF z programu OP VVV, výzvy na Podporu excelentních výzkumných týmů. Výzva se zaměřuje na angažování prestižního vědce ze zahraničí, který svými odbornými znalostmi a kontakty na zahraniční instituce dokáže pozvednout prováděný výzkum na světovou úroveň. Tým z NTC, vedený Jánem Minárem, má 16 členů, z nichž více než polovinu tvoří zahraniční vědci. „Perfektní přístrojové vybavení by nemělo smysl bez vynikajících pracovníků,“ říká prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni Luděk Hynčík.

Laboratoř vybavená přístrojem SARPES je pro NTC velkým přínosem do budoucna. Jeho univerzálnost a vybavení bude neocenitelné při vysvětlování a zdůvodňování základních jevů, a kromě uplatnění v základním výzkumu může tato metoda v současnosti najít využití také v průmyslu pro chemickou analýzu materiálů.