Výstava v DEPO2015 ukáže současné Japonsko českýma a belgickýma očima.

Výstavní projekt Současné Japonsko evropskýma očima European Eyes on Japan / Japan Today umožňuje už řadu let mnoha zajímavým evropským fotografům vidět tuto zemi a její kulturu mimo zažité představy a stereotypy. Letošního 17. ročníku, jenž se zaměřil na prefekturu Saimata v blízkosti Tokia, se zúčastnili česká fotografka Dita Pepe, literární dokumentaristka Barbora Baronová a belgický fotograf Max Pinckers, který zastupuje město Mons. Jejich díla budou společně vystavena v Plzni.

Výstava s názvem Současné Japonsko evropskýma očima potrvá v DEPO2015 od 24. října do 22. listopadu. K vidění zde budou fotografie Dity Pepe s texty Barbory Baronové a projekce fotografií Maxe Pinckerse.

„Výstava je součástí rozsáhlého mezinárodního festivalu Japan Fest 2015, který v rámci projektu Plzeň 2015 nabízí po celý rok bohatý kulturní program, propojující evropskou a japonskou kulturu. Výstavou jsme chtěli – v souladu s jejím názvem – představit současné Japonsko, stejně tak jako zaměřit se na otázky, které jsou univerzální a netýkají se pouze této země. Pohled Dity Pepe i Barbory Baronové tyto otázky klade a částečně na ně i přináší odpověď,“ říká Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů společnosti Plzeň 2015.

Fotografka Dita Pepe je držitelkou mnoha českých i mezinárodních ocenění – Ceny Ministerstva kultury ČR, ceny Památníku národního písemnictví a čestného uznání v mezinárodní soutěži Art Books Wanted za knihu Slečny. V rámci projektu Současné Japonsko evropskýma očima se obě autorky zaměřily na postavení žen v japonské společnosti, především na roli neprovdaných žen. Snahou bylo umělecky zachytit aktuální společenské klima, ve kterém se dnes výrazně proměňuje dosud jasně vymezené postavení žen zejména po jejich vstupu do manželství. Autorky se soustředily na zaznamenání dílčích pocitů a názorů náhodně i cíleně vybraných žen ve věku od 19 do 83 let. Zvolená látka a podoba jejího zpracování vychází z konceptu Intimita, na kterém Dita Pepe s Barborou Baronovou aktuálně pracují v České republice.

„V Japonsku jsem si uvědomila, jak se my, české ženy, máme dobře. Můžeme si plnit své sny, protože nám k tomu společnost ve 21. století konečně dává prostor, a zároveň se k nám muži stále ještě chovají galantně. V Japonsku, které jsem vždy chápala jako moderní západní zemi skýtající bezpochyby všem rovné příležitosti, jsem však zaznamenala překvapivou diskriminaci. Nevnímám ji ale jako genderovou záležitost – Japonsko už delší dobu, pravděpodobně z ekonomických důvodů, podporuje ženy v jejich zapojování se do společenského dění. Spíš ji chápu jako obecný fenomén, kdy se na každého Japonce i Japonku kladou v různých rolích a životních situacích jasná očekávání, která musí za každou cenu naplnit,“ říká literární dokumentaristka Barbora Baronová.

Max Pinckers ve svém projektu Dva druhy paměti a paměť samotná zkoumá zvláštní místo, které Japonsko zaujímá v kolektivní mysli Západu. Země je cílem západních fantazií, které jsou často založeny na klišé o ramenatých příslušnících Yakuzy, šlechtěných bonsajích, kostýmových hrách, zničených bankéřích a sumo. Po svém příjezdu do Japonska Pinckers našel jen málo důkazů o těchto motivech a žádný z těchto předjímaných prvků kulturně nepřevládal. Rozporuplná zkušenost ho přiměla hledat tyto konstrukce v současné japonské krajině a vytvářet naaranžované scény ovlivněné klišé a existujícími představami cizinců.