Výstava k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje zakončí své putování v Dýšině

Výstava v Dýšině

Výstava nejlepších staveb Plzeňského kraje, která od srpna putuje po regionu, se otevřela na své závěrečné zastávce v Dýšině. Do 13. ledna nabídne místní Galerie Modrý salonek poslední příležitost vidět vítězné stavby, ale i nominace a všechna přihlášená díla. Obec Dýšina získala nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 za úpravy Paškova parku.

Putovní výstava, která se koná v rámci 15. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, představuje fotografie oceněných stavebních děl, nominace na vítězný titul, ale i všech 28 staveb přihlášených do soutěže včetně toho, jak je hodnotila odborná porota.

Obec Dýšina přihlásila do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017 nové úpravy Paškova parku. „Za estetickou úpravu prostoru s využitím tradičních materiálů, které jsou zároveň adekvátní pro dané prostředí, jsme udělili nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Veřejná prostranství,“ řekl předseda odborné poroty Ing. arch. Miloslav Michalec. „Autoři vtiskli místu v nenápadné části obce nový výraz a povznesli jeho význam nad rámec lokality,“ dodal.

„Revitalizace Paškova parku v Nové Huti byla provedena na základě výtvarného návrhu pana Václava Fialy a podnětů Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu, který stál i u původní realizace na začátku dvacátého století. Svým pojetím tato úprava převyšuje běžné úpravy veřejných prostranství v podobných obcích, a proto se Zastupitelstvo obce Dýšina rozhodlo přihlásit dílo do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017,“ vysvětlil starosta obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer. „Okrašlovací spolek doplnil putovní výstavu v Modrém salónku o další fotografie týkající se života v Paškově parku. Budeme rádi, když upravený Paškův park bude co nejvíce využíván k setkávání obyvateli naší obce i dalšími návštěvníky.“

„Jednalo se o nevšední dílo a velice zajímavou spolupráci s panem sochařem Václavem Fialou. Stavba dozajista velmi oživila vzhled parku v centrální části obce a věříme, že nabízí příjemné místo k relaxaci obyvatelům i návštěvníkům obce,“ doplnil za zhotovitele stavby Jaromír Mašek, LANDSTAV s.r.o.

Výstava ke Stavbě roku Plzeňského kraje 2017 putovala napříč plzeňským regionem a měla celkem šest zastávek. Navštívila Kdyni, Město Planá, Klatovy, Plzeň, Dobřany a Dýšinu.