Výsledky průzkumu: Polovina Čechů utratí za mobil měsíčně zhruba 400 koru

Český telekomunikační úřad nechal ve spolupráci s agenturou PPM factum research zpracovat průzkum spokojenosti uživatelů mobilních služeb v České republice. V rámci online dotazníků odpovídalo celkem 1501 respondentů, kteří byli zákazníky některého ze tří mobilních operátorů nebo virtuálních operátorů.

Kolem 58 procent Čechů za mobilní volání utratí méně než 400 korun měsíčně, 29 procent pod dvě stě. Nejvíce lidé utratí u T-Mobilu, nejméně u virtuálních operátorů. Zatímco u T-Mobilu utratí zákazníci průměrně 531 Kč za měsíc, u Telefóniky je to 512 korun a u Vodafonu 374 Kč. Virtuálním operátorům uživatelé platí průměrně 84 Kč.

Mezi uživateli mobilních telefonů nadále převládají klasické mobilní telefony. Smartphony jsou však výrazněji rozšířeny mezi mladší generací, především studenty.

O2-Telefónica a T-Mobile jsou nadále klíčovými operátory na trhu mobilních služeb. Rozdělují si mezi sebe více než 70% všech klientů. Jeden ze čtyř zákazníků patří mezi klienty Vodafone. Využívání virtuálních operátorů přiznává 6% dotázaných.

Spokojenost se současným hlavním operátorem je vysoká – pouze jeden z deseti zákazníků připouští nespokojenost. O něco nižší spokojenost je mezi klienty společnosti O2-Telefónica. Naopak více spokojeni jsou se svým operátorem klienti Vodafone a virtuálních operátorů.

Internet v mobilu v současnosti využívá asi polovina všech uživatelů mobilních služeb. Datové služby jsou typičtější pro mladší generace, studenty, manažery ve firmách a lidi ve vyšších příjmových skupinách.

V obecné online populaci ČR jsou pouze asi 3% lidí, kteří nemají svůj soukromý mobilní telefon.