Vyšla mapa plzeňských pomníků a pamětních desek

Doubravecký pomník obětem náletu 17.4.1945. / foto: plzen.cz

Pokud vás zajímá, kde se nalézá rodný dům Miroslava Zikmunda, které místo je nejvhodnější pro stavbu pomníků zasloužilých členů okrašlovacích spolků, kolika pomníčky je lemován motocyklový Lochotínský okruh, kde se skrývali výsadkáři operace Anthropoid, kde stával pomník Františka Josefa I. a mnoho dalšího. Jinými slovy, pokud rádi objevujete Plzeň, nová mapa je určená právě vám.

Tištěná mapa přehledně představuje pomníky a pamětní desky na území města Plzně. Mapa o rozměrech 45×56 cm ukazuje, kde všude památníky můžeme hledat, jaké osobnosti a události se pojí s Plzní. Mapa je k dispozici na vyžádání v Turistickém informačním centru města Plzně na náměstí.

V Plzni evidujeme 144 pomníků a 246 pamětních desek. Nejpočetněji jsou zastoupeny památky upomínající na světové války. Na 1. světovou válku upomíná 38 památek a na 2. světovou válku 133. Na mapě jsou zvýrazněny památky věnované osvobození Plzně americkou armádou (15x), pomníčky připomínající bombardování Plzně (13x), památníky obětem holokaustu (10x) a připomínky na domácí a zahraniční odboj během 2. Světové
války (27x). Obětem komunismu je v Plzni věnováno 22 památek.

Nejčastěji připomínanou osobností v Plzni je Mistr Jan Hus (10x), T.G. Masaryk (7x), J.K.Tyl (7x), Jan Ámos Komenský (4x) a Jan Sladký Kozina (4x).

Mapu publikoval spolek dobrovolníků Křížky a vetřelci, který už tři roky mapuje drobné památky Plzně. Mapa završuje trilogii publikací o památkách ve veřejném prostoru Plzně:
● 2016 Pomníky a pamětní desky Plzně
● 2015 Všichni svatí Plzně (drobné sakrální památky)
● 2014 Plzeňští vetřelci (umění období 1945-89)

Mapa vyšla za přispění grantu Pěstuj prostor. Náhled mapy je k dispozici na webu Křížky a vetřelci.