Výročí popravy Heliodora Píky si Plzeňané připomněli vzpomínkou u věznice

foto: město Plzeň

Přesně 21. června 1949 v 6:08 byl popraven generál Heliodor Píka ve dvoře plzeňské věznice na Borech. 70. výročí této události si připomněli občané Plzně, zástupci města, Senátu Parlamentu České republiky, Věznice Plzeň a Městského obvodu Plzeň 3. Ti všichni poté položili věnce také k čestnému hrobu generála Píky na Ústředním hřbitově Plzeň.

foto: město Plzeň

„Dnes si připomínáme tragické výročí, které je s naším městem spojeno. Přesně před 70 lety byla vykonána poprava generála Píky, která byla politickou vraždou tehdejšího režimu. O jeho smrti rozhodly tehdejší stranické orgány komunistické strany. Heliodor Píka se necítil nikdy jako pouhá oběť, nikdy nezradil hodnoty, za které vždy bojoval. Těmi byla demokracie a svoboda. Vždy vyznával ideály masarykovského Československa. Byl ideálem vojáka bránící demokracii proti totalitním režimům. S těmito ideály byl 21. června 1949 popraven na dvoře borské věznice,“ vzpomněl na osud generála Píky u jeho pamětní desky na zdi Věznice Plzeň primátor města Martin Baxa, který na závěr svého proslovu přečetl dopis Heliodora Píky na rozloučenou.

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v obci Štítina nedaleko Opavy. Heliodor Píka patřil mezi nejlepší československé zpravodajce a diplomaty. Bezprostředně po únoru 1948 byl poslán na zdravotní dovolenou, ale již 5. května byl ve vojenské nemocnici zatčen a k 1. červnu přeložen do výslužby. Ve vykonstruovaném soudním procesu byl Státním soudem v Praze dne 28. ledna 1949 uznán vinným zločinem vojenské zrady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona na ochranu republiky a zločinem zneužití služební moci a odsouzen vedle ztráty hodnosti, vyloučení z branné moci, ztráty všech vyznamenání a čestných práv k trestu smrti provazem. Nejvyšší soud jeho odvolání zamítl. Rozsudek byl vykonán 21. června 1949 v 6:08 hodin ve věznici Plzeň-Bory.

Zásluhou iniciativy jeho syna Milana Píky a jeho obhájce byl v roce 1968 proces obnoven a rozsudek Vyšším vojenským soudem v Příbrami v plné výši zrušen. Generál Heliodor Píka byl zbaven všech obvinění a rehabilitován. K plné občanské rehabilitaci mohlo dojít až po roce 1989. Na počátku devadesátých let mu byl propůjčen Řád M. R. Štefánika III. třídy a byl in memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.

V Plzni generála Píku připomíná po něm pojmenované náměstí na Slovanech s jeho pomníkem a čestný hrob na Ústředním hřbitově Plzeň.