Vynikající studenti ZČU a Lékařské fakulty v Plzni obdrželi stipendia

foto: ZČU

Celkem 36 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy dnes převzalo při slavnostním obřadu v Měšťanské besedě stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. 

Mimořádné stipendium rektora uděluje každoročně Západočeská univerzita studentům, kteří svoji alma mater reprezentují na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících výsledků.

„Vždy se rád setkávám se studenty a tato příležitost je pro mě obzvlášť příjemná. Studenti by měli vědět, že univerzita si všímá jejich aktivit nad rámec studijních povinností a že si jich váží. Stipendia jsou poděkováním za jejich práci a za šíření dobrého jména Západočeské univerzity,“ vysvětluje rektor Miroslav Holeček.

„Studium je pro život každého člověka důležité, a pokud někdo vyniká ve svém oboru, je třeba ho podporovat v dalším rozvoji schopností. Vybraní studenti, které navrhlo devět fakult Západočeské univerzity, nejen že jsou skvělými studenty, ale též reprezentují univerzitu a Plzeňský kraj. Proto je mi ctí předat jim stipendium jako podporu Plzeňského kraje,“ řekl hejtman Josef Bernard.

„Jsem rád, že tímto způsobem opět můžeme podpořit mladé talentované studenty. Západočeská univerzita je jedním z našich nejvýznamnějších partnerů, město přispívá kromě stipendií také na řadu jejích projektů. V letošním roce byla univerzitě schválena dotace ze strany města ve výši 1,34 milionu korun,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Letos podruhé přebírali studenti stipendia při samostatné slavnostní události v plzeňské Měšťanské besedě. Do roku 2015 bylo ocenění studentských úspěchů a aktivit součástí Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU, konané u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Při slavnostním obřadu předal rektor Miroslav Holeček 17 studentům Západočeské univerzity mimořádné stipendium, přičemž devět z nich bylo oceněno za úspěchy a reprezentaci univerzity v oblasti sportu. Dalších devět studentů a doktorandů převzalo z rukou hejtmana Josefa Bernarda stipendium Plzeňského kraje a deset studentů si ze slavnostního dopoledne odneslo stipendium města Plzně, které jim předal primátor Martin Zrzavecký. Všechna stipendia mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

Přehled oceněných studentů včetně zdůvodnění:

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU

Radim Hošek, Fakulta aplikovaných věd
Student se věnuje oblasti na pomezí mechaniky tekutin, teoretické analýzy matematických modelů založených na nelineárních parciálních diferenciálních rovnicích a numerického modelování (včetně návrhu a analýzy numerických metod). Dosažené výsledky jsou významným příspěvkem ve všech uvedených oblastech. Disertační práce i autorovy publikace přinášejí původní i podstatné výsledky, které mají v českém i mezinárodním kontextu řadu prvků originality i novosti. Student také velmi dobře reprezentuje Českou republiku na mezinárodním fóru. V průběhu studia publikoval několik prací v renomovaných časopisech a na mezinárodních konferencích.

Adéla Wiesenbergová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Studentka vytvořila kolekce náhrdelníků a broží s názvem NAZDAR. Jako hlavní inspirační zdroj zvolila motivy sgrafit, které vytvořil její prapředek Alois Mudruňka počátkem 19. století na sokolovně v obci Uhersko. Šperky byly vystaveny v Galerii Marzee, která je jednou z největších galerií v Nizozemsku a největší galerií moderního šperku na světě. Autorka také v letošním roce získala prestižní ocenění TALENT PREIS 2017 na veletrhu v Mnichově.

Olga Šlechtová Sojková, Fakulta ekonomická
Studentka se v průběhu svého studia pravidelně zapojovala do aktivit ekonomické fakulty v oblasti výzkumu a vývoje i třetí role univerzity. Její diplomová práce na téma „Návrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podniku“ vycházela z požadavků podniku, který avizoval aplikaci navrhovaných opatření v praxi. Ve výzkumné činnosti studentka dlouhodobě spolupracuje s katedrou ekonomie a kvantitativních metod, kde se podílí na realizaci ekonomických experimentů a jejich vyhodnocení. Na toto téma je spoluautorkou dvou příspěvků ve vědeckém časopise. Studentka se rovněž aktivně zapojuje do přípravy a realizaci dalších aktivit svojí fakuty. Za hlavní lze zmínit členství v organizačním výboru konference Matematické metody v ekonomii 2015 nebo Trendy v podnikání 2015. Pravidelně se podílí na Dnech vědy a techniky nebo letní škole pro děti Homo Economicus.

Vojtěch Skřivan, Fakulta elektrotechnická
V současné době je studentem doktorského studijního programu na fakultě elektrotechnické. Se svou diplomovou prací „Úchopový systém využívající magnetické kapaliny“, kterou zpracoval na katedře teoretické elektrotechniky, obsadil 1. místo v soutěži ABB University Award 2017 v kategorii diplomových a disertačních prací. Práce byla také úspěšně prezentována v rámci přehlídky studentských odborných prací SVOČ fakulty elektrotechnické, kde byla oceněna 2. místem v kategorii Elektrotechnika a získala cenu děkana fakulty elektrotechnické za diplomovou práci ve studijním oboru Elektronika a aplikovaná informatika.

Marie Ondříčková, Fakulta filozofická
Doktorandka se systematicky věnuje studiu starověkých hudebních nástrojů v oblasti Předního východu, včetně jejich funkce a významu v tehdejší živé kultuře, zhotovuje repliky (např. asyrské harfy, které ještě replikovány nebyly), prezentuje své výsledky na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a publikuje v odborných časopisech. Svědomitě také plní všechny své studijní povinnosti.

Nikola Runštuková, Fakulta právnická
Studentka se prezentuje výbornými studijními výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem v rámci studia výrazně přispívá k vytváření  dobrého jména fakulty právnické.

Tomáš Černík, Fakulta strojní
Student aktivně pracoval na projektu Formula Student na ZČU v Plzni. V rámci tohoto projektu zpracovával ergonomii kokpitu vozu pro zajištění maximálního komfortu řidiče a ovladatelnosti vozu. Student dále reprezentoval ZČU na mezinárodních závodech Formula Student (FS ve Velké Británii – Silverstone 2016; FS v Maďarsku – Györ 2016, kde byl navíc i jedním z řidičů vozu, FS v Itálii a ČR – 2017).

Radovan Minich, Fakulta strojní
Student aktivně pracoval na projektu Formula Student. V rámci tohoto projektu vytvořil kompletní návrh palivového systému, který byl aplikován v letošním voze UWB04. Student dále reprezentoval ZČU na mezinárodních závodech Formula Student (FS ve Velké Británii – Silverstone 2016; FS v Maďarsku – Györ 2016, kde byl navíc i jedním z řidičů vozu, FS v Itálii a ČR – 2017).

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU ZA SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Marie Horáčková, Fakulta aplikovaných věd
Studentka je členkou reprezentace ČR v lukostřelbě.
Mistrovství ČR v hale: 1. místo juniorky, Mistrovství ČR terčová: 1. místo ženy

Petr Chládek, Fakulta aplikovaných věd
Student se s úspěchem účastní závodů v parašutismu
Světový pohár: 1. místo v přesnosti přistání celkově v SP junioři (3×1. místo v jednotlivých závodech)

 1. místo na ME v přesnosti přistání – junioři
 2. místo na ME v individuální akrobacii (Podgorica-Černá Hora) junioři
 3. místo na ME celkově – kombinace přesnost přistání a individuální akrobacie – junioři
 4. místo na MČR junioři v přesnosti přistání (Česká Lípa)
 5. místo MČR v individuální akrobacii (Česká Lípa) junioři
 6. místo na MČR celkově (Česká Lípa)

M ČR muži:

 1. místo na MČR v přesnosti přistání (Česká Lípa) muži
 2. místo na MČR v individuální akrobacii (Česká Lípa) muži
 3. místo na MČR overall (Česká Lípa) muži

Lukáš Provod, Fakulta ekonomická
Člen fotbalové reprezentace ČR do 21 let, člen FC Viktoria Plzeň, nyní hostuje v FC Baník Sokolov.

Tomáš Bystřický, Fakulta elektrotechnická
Reprezentant ČR v letním biatlonu:
Mistrovství světa: 1. místo v disciplíně Target Sprint – (sprint dvojic)
Mistrovství ČR: sprint – 3. místo, závod s hromadným startem – 1. místo
Skyrunning – horské běhy:

 1. místo – Arberlandultratrail (60 km, 2500m převýšení)
 2. místo Transvulcania (74km, 4500m převýšení)

Nikola Foistová, Fakulta filozofická
Členka reprezentace ČR ve sportovní střelbě:

 1. místo na Mistrovství světa v kat. MIX vzduchová puška
 2. místo ME juniorů, sportovní malorážka – družstva
 3. místo ME juniorů, sportovní malorážka – jednotlivci

Roman Bischof, Fakulta pedagogická
Student se s úspěchem účastní závodů v plavání:
M ČR léto dospělí:      1. místo 50m P, 4. místo 100m P
M ČR zima dospělí:    2. místo 50m P, 3. místo 200m P, 4. místo 100m P
3 x 1. místo ČAH

Veronika Kubínová, Fakulta pedagogická
Členka reprezentace ČR v orientačních závodech na horských kolech:
Mistrovství světa juniorů: 1. místo krátká trať, 1. místo dlouhá trať, 3. místo závod s hromadným startem, 3. místo štafety
Mistrovství ČR dospělí: sprint – 2. místo

Ondřej Olšar, Fakulta pedagogická
Člen reprezentace ČR v triatlonu, U 23
FTVŠ Super sprint Bratislava finále, 2. místo – junioři
2017 Cagliari ITU Triathlon World Cup, 43. místo – muži
2017 Düsseldorf ETU Sprint Triathlon European Champioships, 33. místo – muži
MIstrovství ČR Tábor, český pohár, 1. místo – junioři
Velence ETU U23 Triathlon European Championships, 31. místo
ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam – World Championship, 38. místo – U23

Tereza Petržilková, Fakulta pedagogická
Členka reprezentace ČR v atletice v běhu na 400m, účastnice Mistrovství Evropy družstev v Lille 2017.
Mistrovství ČR – 1. místo 4x400m, 2. místo 400m
Akademické mistrovství ČR, 2 x 1. místo

STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Jaroslava Brašnová, Fakulta aplikovaných věd
Studentka je součástí výzkumného týmu, který vznikl pod vedením doc. MUDr. Václava Lišky a umožnil tak efektivní spolupráci mezi Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni, potažmo Biomedicínským centrem a Fakultou aplikovaných věd ZČU. Tento tým se zabývá matematickým a softwarovým modelováním pro počítačovou podporu diagnostiky perfúze jaterní tkáně. Od svého vzniku v r. 2011 podpořil mezioborovou spolupráci mezi specialisty v lékařské vědě a v technických vědách, zejména v mechanice, informatice a kybernetice.

Eva Majerová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Studentka kromě svých semestrálních úkolů již pracuje i na zakázkách, například ve spolupráci s firmou Reus, sídlící v Plzni. Vydala pop-up knihu na téma pohádky, spolupracovala na knize Shapes, spojené s dílem Ladislava Sutnara, jež se bude vydávat ve spolupráci s USA. Zhotovila ilustrace pro česko-německý projekt Texty pro otrlé anebo Tatínci psychiatři týkající se děl dvou německých spisovatelů. Její práce je zaměřena na text mladšího z nich Joachima Meyerhoffa (Kulturní jaro 2017_výstava). Výstava byla prezentována v Univerzitní knihovně ZČU, v DEPO2015 a v bavorském Kallmuenzu.

Libor Kůs, Fakulta ekonomická
Student absolvoval s vyznamenáním bakalářský studijní obor Ekonomická a regionální geografie. Během svého studia se aktivně zabýval příhraniční problematikou v Plzeňském kraji. Účastnil se společného přeshraničního výzkumu katedry geografie a Geografického institutu Univerzity Bayreuth v rámci územní praxe studentů bakalářského studia Univerzity Bayreuth na téma „Regionale Identität(en)/Wahrnehmung der Euregio Egrensis“. Zúčastnil se rovněž společného příhraničního šetření s bavorskými studenty v Chebu v rámci připravovaného projektu Migrace a integrace. Obhájil kvalitní bakalářskou práci k problematice historie migrace na územní Plzeňského kraje a kraje Oberpfalz.

Kristýna Khodlová, Fakulta elektrotechnická
Studentka se ve své práci zabývala návrhem a výrobou zařízení na měření permitivity elektroizolačních tekutin. Zařízení bylo navrženo i s ohledem na měření teplotní závislosti permitivity a jeho funkčnost byla studentkou experimentálně ověřena. Navržené zařízení je oproti profesionálnímu přístroji cenově mnohem dostupnější, velikostně menší, má snadnější údržbu a proces čistění. Studentka se zúčastnila odborné vědecké soutěže SVOČ 2017, kde se umístila na 1. místě v sekci „Elektrotechnika a elektronika“. Její vítězná práce byla vybrána a otištěna ve specializovaném odborném časopisu A-Z Elektro.

Josef Zeman, Fakulta filozofická
Student má skvělé studijní výsledky. Bakalářské studium absolvoval se studijním průměrem 1,0. Část bakalářské práce následně publikoval v recenzovaném odborném periodiku. Od bakalářského studia se aktivně zapojuje do publikačních i výzkumných aktivit katedry filozofie.

Bohumil Blecha, Fakulta pedagogická
Student se dlouhodobě a vysoce nad rámec svého studia angažuje v projektech uměleckého vzdělávání, vede několik hudebních a dramatických kroužků, spolupracuje se ZUŠ v Rokycanech a je lektorem osobnostních a dramaticko-výchovných projektů centra JOHAN (Projekt K3 do škol). Aktivně se podílí na organizování regionálních přehlídek dětských dramatických aktivit v Plzeňském kraji, které jsou podporovány granty Plzeňského kraje (Poezie na rynku – Klatovy, Dětský divadelní Tartas – Dobřany). Pracuje na svém pedagogickém rozvoji, účastní se aktivně seminářů a tvůrčích dílen doma i v zahraničí.

Kateřina Burešová, Fakulta právnická
Studentka dosahuje při svém studiu vynikajících studijních výsledků a účastní se také domácích i zahraničních odborných konferencí. Studentka se mimo jiné podílí na projektech Studentské grantové soutěže a publikuje doma i v zahraničí.

Lukáš Richter, Fakulta strojní
Student se v rámci programu Plzeň – univerzitní město 2017 (dle smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU) s úspěchem podílel na projektu Podpora odborné konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin ES 2017, která se konala v rámci 36. ročníku Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky v červnu 2017. Student přednesl příspěvek „Screw engine used as an expander in ORC for low-potential heat utilization“, který bude publikován v mezinárodní databázi AIP. Student se také aktivně zapojil do přípravy podkladů a podání projektu „Výzkum a vývoj šroubového motoru“ v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Rovněž se podílel na přípravě podání projektu v rámci programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017, a to konkrétně „Optimalizace kompresoru PDP190“, který katedra realizuje ve spolupráci se společností ATMOS vývoj s.r.o. Chrást, a nadále spolupracuje na jeho realizaci.

Jan Peterka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Student po celou dobu studia patří mezi studenty s vynikajícími studijními výsledky. Nad rámec školních povinností od třetího do pátého ročníku docházel do laboratoře buněčné regenerativní medicíny Biomedicínského centra, kde se pod vedením doktorky Vištejnové zabýval optimalizací metod pro určování buněčné proliferace a viability, izolací buněk z jaterní tkáně. V rámci odborné studentské soutěže SVOČ metody aplikoval v praxi při sledování vlivu propolisu na proliferaci a viabilitu buněk po indukci oxidativního stresu, účastnil se Letní miniškoly imunoanalytických metod. Seznámil se zde s mnoha laboratorními metodami a vědeckou praxí. Svými výbornými studijními výsledky a svým aktivním přístupem v rámci studia výborně reprezentuje Lékařskou fakultu UK v Plzni.

STIPENDIUM MĚSTA PLZNĚ

Jakub Šilhavý, Fakulta aplikovaných věd
Je úspěšným studentem fakulty aplikovaných věd s vynikajícím prospěchem. Pravidelně se účastnil lokálních i mezinárodních stáží (Univerzita Komenského v Bratislavě, Norwegain University of Science and Technology; Universitatea Bucuresti) a mezinárodních konferencích. Úspěšně ukončil doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Automatické vymezení morfolineamentů. Úroveň práce byla komisí pro obhajobu oceněna jako vynikající s tím, že přinesla nové poznatky mezinárodní úrovně a přispěla k pokroku při řešení významného interdisciplinárního problému.

Radek Muzika, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Student zrealizoval návrh na pomezí architektury a designu ve vynikající projektové, funkční a estetické kvalitě v rámci projektu „Zastávky MHD pro 21. století“, který byl finančně podpořen z projektu Plzeň – univerzitní město. Na základě úspěšné realizace tohoto projektu byl designový návrh Radka Muziky vybrán pro výstavbu nové tramvajové tratě na Borská pole a stane se její součástí jako výsledek spolupráce mezi FDULS a městem Plzeň.

Barbora Frýbertová, Fakulta ekonomická
Studentka společně se svou kolegyní Anetou Krnáčovou v roce 2017 navrhla a zorganizovala charitativní akci „Čteme na dřeň“ ve prospěch plzeňské Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Studentky zapojily do akce nejen ZČU, ale také základní a mateřské školy a při této příležitosti seznámily děti a žáky s činností neziskových organizací a poučily je o nutnosti pomáhat druhým. Charitativní akce přinesla nadaci finanční prostředky, které budou použity na rozvoj programu dárcovství kostní dřeně. Aktivity obou studentek v nadační činnosti ocenil předseda správní rady Nadace pro transplantaci kostní dřeně a primář hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Aneta Krnáčová, Fakulta ekonomická
Studentka společně se svou kolegyní Bc. Barborou Frýbertovou v roce 2017 navrhla a zorganizovala charitativní akci „Čteme na dřeň“ ve prospěch plzeňské Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Studentky zapojily do akce nejen ZČU, ale také základní a mateřské školy a při této příležitosti seznámily děti a žáky s činností neziskových organizací a poučily je o nutnosti pomáhat druhým. Charitativní akce přinesla nadaci finanční prostředky, které budou použity na rozvoj programu dárcovství kostní dřeně. Aktivity obou studentek v nadační činnosti ocenil předseda správní rady Nadace pro transplantaci kostní dřeně a primář hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Jan Fessl, Fakulta elektrotechnická
Student je od akademického roku 2017/2018 studentem programu Astronautical Engineering na University of Southern California. V rámci svého bakalářského studia na Fakultě elektrotechnické ZČU pracoval na bakalářské práci s názvem „Úchopový systém využívající elektroadhezi“. Práce se umístila na 1. místě v rámci přehlídky studentských odborných prací SVOČ FEL (kategorie Elektrotechnika) a také na 2. místě v celostátní soutěži ABB University Award 2017 v kategorii bakalářských prací. Výsledky práce Jana Fressla byly mimo jiné shrnuty v odborné publikaci s názvem „Numerical and Experimental Analysis of Electrostatic Adhesion Force Generated by Interdigital Electrodes“ a budou dále prezentovány v rámci 18. ročníku konference ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering).

Martin Rudiš, Fakulta filozofická
Student má dlouhodobě vynikající studijní výsledky, aktivně participuje na aktivitách katedry blízkovýchodních studií fakulty filozofické, včetně výzkumných projektů, publikační činnosti a rozvíjení zahraniční spolupráce katedry. Student se dále se aktivně podílí na pořádání významné akce spojené s městem Plzeň – Festival arabské kultury.

Tereza Brejchová, Fakulta pedagogická
Studentka dlouhodobě spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni – podílí se na organizaci přednášek a akcí pro veřejnost, zpracovává materiálů apod. V červnu 2017 se zúčastnila celostátního kola Soutěžní přehlídky diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky a se svou bakalářskou prací s názvem „Metodika pozorování planetkových zákrytů“ se umístila na 2. místě. Práci rovněž úspěšně představila na konferenci „Veletrh nápadů učitelů fyziky 22“, která se konala v září 2017 v Olomouci. Studentka se rovněž aktivně zapojila do organizování a příprav celostátní konference s názvem „Konferenci o životě a díle Josefa Františka Smetany“, která se uskutečnila v březnu 2017 v Západočeském muzeu v Plzni.

Andrea Hodinová, Fakulta právnická
Studentka se prezentuje výbornými studijními výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem v rámci studia výrazně přispívá k vytváření dobrého jména Fakulty právnické ZČU i města Plzně. Účastní se řady domácích i zahraničních odborných konferencí. Získala 2. místo ve studentské odborné soutěži SVOČ pořádané Fakultou právnickou ZČU s prací „Nezávislost a nestrannost soudců“ a je řešitelkou grantů a projektů v rámci ZČU, konkrétně grantu SGS-2016-043 „Ústavně-právní aspekty Evropské integrace a státní suverenity s ohledem na aplikaci práva“.

Petr Pavlíček, Fakulta strojní
Student dosahoval již po dobu navazujícího magisterského studia na katedře vynikajících studijních výsledků. Od zahájení doktorského studia v září 2016 se aktivně podílí na výzkumné činnosti katedry a je zapojen do řady projektů ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, Plzeňským krajem a průmyslovými partnery. Rovněž pravidelně reprezentuje katedru na soutěžních přehlídkách studentských prací. Podílel se na přípravě podkladů a podání projektu „Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů“ ve spolupráci s Magistrátem města Plzně. V rámci tohoto projektu se úspěšně podílí na zabezpečení provozní bezpečnosti v laboratořích katedry. Podílel se na projektu „Podpora odborné konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin ES 2017“ v rámci programu Plzeň – univerzitní město (dle smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU). Tato konference se konala v rámci 36. ročníku Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky v červnu 2017. Student přednesl příspěvek „Parametry pohodlí – oblast větrání vloženého vozu metra“. Příspěvek bude publikován v mezinárodní databázi časopisů z oblasti fyziky AIP (American Institute of Physics).

Michael Vajskebr, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Student po celou dobu patří mezi studenty s vynikajícími výsledky. Svými výbornými studijními výsledky a aktivním přístupem v rámci studia výborně reprezentuje Lékařskou fakultu UK v Plzni. Svými sportovními výsledky reprezentuje město Plzeň v házené. Nejprve za HC Plzeň, později za Talent Plzeň. Dosažené úspěchy jsou 3. a 2. místo z Mistrovství ČR, 4x vítěz Západočeského přeboru, 3x druhé místo v Západočeském přeboru, 2x 3. místo a 1x 1. místo na prestižním mezinárodním turnaji v Německu. Účast na mezinárodním turnaji Praga Cup. Dále reprezentoval TJ Sokol Plzeň Valcha na závodech v plavání, gymnastice a atletice, z těchto závodů má 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Získal německý Sprachdiplom úrovně C1.