Vynikající studenti plzeňských vysokých škol převzali stipendia

Jednou z držitelek stipendia je i atletka Tereza Petržilková. Foto: ZČU.

Celkem 33 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy převzalo v úterý 2. října v Měšťanské besedy stipendia města Plzně, rektora Západočeského kraje a Plzeňského kraje.

První náměstek primátora města Plzně Martin Baxa předal deseti studentům stipendium města Plzně, rektor univerzity Miroslav Holeček udělil mimořádné stipendium 16 studentům Západočeské univerzity. Sedm studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech, dalších devět získalo stipendium za úspěchy v oblasti sportu. Sedm studentů a doktorandů převzalo z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové stipendium Plzeňského kraje. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

Stipendia města Plzně jsou udělována už od roku 2006, cílí na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů jednotlivých fakult plzeňských veřejných vysokých škol. Stipendisty navrhují každoročně děkani jednotlivých fakult ZČU a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni rektorovi ZČU. Rektor poté předkládá Radě města Plzně souhrnný návrh na vědomí. Navržení studenti musí mít vynikající studijní výsledky, musí spolupracovat na projektech své univerzity s městem, případně institucemi sídlícími na území města Plzně, a musí mít trvalé bydliště v Plzni.