Vyhnaní – méně známá kapitola Velké války

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, foto: rokycany.cz

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146, nabízí od 29. června do 26. srpna  výstavu s prostým názvem – Vyhnaní. Připravilo ji historické sdružení Laboratorio di storia di Rovereto ve spolupráci s Městským muzeem (Fondazione Museo civico di Rovereto) a Vojenským historickým muzeem (Museo Storico Italiano della Guerra) s přispěním Odboru kultury Autonomní provincie Trento (Servizio Attività culturali della Provincia autonoma di Trento), města Rovereto (Comune di Rovereto) a Společenství údolí Vallagarina (Comunità della Vallagarina).

Výstava pod názvem „Gli spostati – Profughi, Flüchtlinge“ představuje nepříliš známou kapitolu Velké války, která se dotkla i historie rodin a obcí v Čechách a na Moravě. Dne 24. května 1915 Itálie vypovídá válku Rakousku-Uhersku a do zázemí mocnářství, tedy do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií je evakuováno více než 70 tisíc obyvatel Trentina, tehdejší rakouské provincie. Jihotyrolští uprchlíci zůstanou v exilu ve velké většině až do konce světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto dramatickou epizodu svého života si od té doby předávají z generace na generaci. Cílem výstavy je nejen obnovení historické paměti na tento rozsáhlý exodus, ale také navázání spolupráce s lokálními kulturními institucemi za účelem vzájemné výměny poznatků a historických pramenů.