Volební speciál / 24

Veřejnosti méně známé hnutí má své kořeny ve Věcech veřejných a ve straně Lidem Karolíny Peake. Vzniklo před dvěma lety v reakci na migrační krizi. Jedním z hlavních bodů programu má Řeč národa – Vlastenecká unie definitivní zavržení ekonomické migrace a okamžitý zákaz náboženství šířících nenávist a násilí. Volebním heslem hnutí je „Volby nesmí vyhrávat peníze pro peníze, ale lidi pro lidi.“

Hnutí, kterému los přidělil číslo 2 – Řád národa – Vlastenecká unie

Řád národa apeluje na národní hrdost, zachování tradičních rodinných hodnot, prosazuje větší zabezpečení hranic a právo nosit zbraň pro osobní potřebu. Předsedou je jednašedesátiletý podnikatel Josef Zickler, který je velmistrem Řádu strážců koruny a meče. „Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých,“ prohlašuje Zickler na oficiálním webu hnutí.

Řád národa tvrdí, že většina stávajících parlamentních a politických stran vnímá svého občana pouze jako prostředek pro získání politické moci, které posléze využívá výhradně ke svým politickým hrátkám. „Proto se přestaňme konečně bát a klanět druhým. Pouze občané sebevědomého státu mají naději na zlepšení svého života a na život v míru. Vymaňme se z ideové a hospodářské závislosti na ostatních a začněme hájit zájmy své vlasti! Funkční státní správa musí pracovat pro občany a hájit především národní zájmy,“ praví se v programu.

Základním principem politiky je podle hnutí nutnost umožnit občanům uplatnění svých sebeurčujících práv, a to formou referenda ve stanovených rozhodnutích, jehož výsledek musí být závazný pro vládu i obě komory parlamentu. Pro zkvalitnění práce ministrů, ministerstev i obou komor parlamentu navrhuje vyloučit souběh funkce ministra a funkce poslance nebo senátora. Základem vymahatelnosti konkrétní odpovědnosti politiků je možnost jejich kontroly samotnými občany, a to už na komunální úrovni. Takovým nástrojem kontroly je primárně zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů – tito garanti vůle voličů musí být vybaveni dalšími pravomocemi vyplývajícími z jejich přímé volby.

Lídryní Řádu národa – Vlastenecké unie v Plzeňském kraji je podnikatelka Lucie Páníková Vlčková. „Nechceme euro,“ říká. „Pokud bychom ho chtěli, tím bychom říkali, že chceme změnit Evropskou unii v Evropskou federaci, kde se formálně o všem rozhoduje v Bruselu, reálně však v Berlíně. My chceme suverenitu našeho českého státu podpořenou naší vlastní českou měnou,“ konstatuje Vlčková na jednom ze svých předvolebních bannerů.

Na dalších místech kandidátky unie jsou elektromechanik Marek Kubín, obchodní manažerka Alena Havlová či důchodkyně Hana Hrubá. Na „plné“ dvacetičlenné kandidátce Řádu národa – Vlastenecké je několik podnikatelů a obchodníků, ale také lidé s profesemi jako řezník či plavčice. Jejich průměrný věk je 48 let.