Vodárna Plzeň: díky počasí se začnou překotně napouštět bazény, nelekejte se možného zakalení vody

Ač letošní zima byla mírná, na sluníčko a teplejší počasí jsme si museli počkat poměrně dlouho. Nyní však meteorologové hlásí příznivější výhledy a rtuť teploměru tento týden výrazně překračuje dvacetistupňovou hranici. Tento pozitivní výhled láká nejednoho majitele bazénu k jeho okamžitému napouštění. I přes snahu každoročně upozornit na možná rizika s tímto spojená se stále najdou případy, kdy jsou odběratelé nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů.

Provozní ředitel Ing. Jan Kretek nastalou situace odůvodňuje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. „V případě překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se začnou uvolňovat usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento problém se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí,“ vysvětluje.

Přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu se kvůli výše uvedeným skutečnostem nedoporučuje. Pokud byste se nicméně pro tuto variantu rozhodli, je nezbytné se na postupu předem poradit s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň 377 413 413, Nýřany 377 931 315 a Kralovice 373 396 304), příp. kontaktovat centrální dispečink (377 413 444). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody jak pro vás, tak i související veřejný vodovod.

Další doporučovanou možností je pak objednání dovozu vody cisternou. Při dojednávání termínu je však třeba počítat s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, z nichž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost.