Vodárna Plzeň bude měnit smlouvy

foto: Vodárna Plzeň

Máte smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2016 nebo starší? Pak budete muset výhledově aktualizovat či uzavřít novou smlouvu, která bude splňovat nároky aktuálně platné legislativy.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. by ráda s dostatečným předstihem upozornila své odběratele na změny týkající se písemně uzavřených smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je totiž potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi které patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Zákazníci VODÁRNY PLZEŇ se však nemusí obávat, že by se ocitli bez platné smlouvy. „V současné době písemně uzavřené smlouvy zůstávají nadále platné a všichni naši odběratelé budou k podpisu nové smlouvy včas vyzváni písemně pracovníky zákaznického odboru,“ uvedla Dana Matoušková z oddělení pohledávek a fakturace VODÁRNY PLZEŇ a. s.

Průběžná kampaň výměny či aktualizace probíhá od roku 2018, kdy pracovníci zákaznického odboru kontrolují smluvně vázaná odběrná místa provozovaná společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. Po kontrole dochází k aktualizaci smluvního vztahu a nová verze smlouvy je s průvodním dopisem odeslána na kontaktní adresu odběratele. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve smluvním vztahu, je písemně vyzván aktuální majitel připojené nemovitosti k uzavření nové smlouvy.

„Novou verzi odběratelské smlouvy lze uzavřít i osobně při jakékoliv návštěvě našeho zákaznického centra v Malostranské ulici 2,“ dodala mluvčí VODÁRNY PLZEŇ. a.s. Dana Veselá s tím, že zákon ukládá povinnost mít písemně uzavřenou novou smlouvu s odběratelem nejpozději do 1. ledna 2024.