Vodárenské kapičky podpoří 11 projektů celkovou sumou 300 tisíc korun

Manželé Hajšmanovi získali podporu pro společnost Domovinka

Rovných 300 tisíc korun rozdělila městská společnost VODÁRNA PLZEŇ prostřednictvím dotačního programu Vodárenské kapičky 11 projektům. Ty se zaměřují zejména na pomoc dětem, sportovcům, hendikepovaným lidem či životnímu prostředí. Konkrétní návrhy, kde mají peníze pomáhat, předkládají sami zaměstnanci. Unikátní na tom celém je, že podmínkou získání podpory je aktivní účast zaměstnanců v navrhovaném veřejně prospěšném projektu.

Letos poputují tisíce korun například do cvičebního parku pro seniory v plzeňském sociálním zařízení Domovinka, rehabilitačního zařízení pro nácvik chůze imobilních dětí v CENTRU HÁJEK, na léčbu konkrétního sportovce z TJ Sokol Mladotice, sportovně relaxační víkend pro pěstounské rodiny, obří krmítka pro ptáky do parku Homolka, na výsadbu ovocné aleje v Kyšicích a jinam.

„Díky vodárně můžeme pořídit stroje na procvičování kloubů a svalů pro seniory. Je to pro ně důležité, když zůstanou jen sedět u televize, chřadnou. Podporu z vodárny jsme dostali už potřetí, a velmi za ni děkujeme. Už dříve nám pomohla s pořízením lůžek pro klienty,“ svěřila se ředitelka obecně prospěšné společnosti Domovinka Bohumila Hajšmanová. Domovinka provozuje v Plzni sociální služby pro seniory a také hospicovou a domácí péči. O podporu pro ni požádal zaměstnanec VODÁRNY PLZEŇ Václav Hajšman, který je manželem Bohumily Hajšmanové.

O Vodárenské kapičky je mezi zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ velký zájem. Řada z nich je dlouhodobě zapojená do dobrovolnických spolků a neziskových organizací se zaměřením na sociální nebo humanitární oblast, životní prostředí či výchovu a vzdělání, a ve volném čase se snaží pomáhat tam, kde je to podle nich zapotřebí a kde je to těší.

„Zaměstnanci jsou vlastně garanty konkrétních projektů, protože dobře znají potřeby spolku či organizace, pro které žádají podporu,“ uvedl generální ředitel společnosti VODÁRNY PLZEŇ Ludvík Nesnídal s tím, že letos bylo přihlášeno 17 projektů s požadovanou finanční podporou 700 tisíc korun. Hodnotící komise vybrala 11 z nich.

Vodárenské kapičky navázaly na jeden z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších projektů nadačního fondu VEOLIE, který vznikl v roce 2008 a byl znám pod názvem Minigranty. VODÁRNA PLZEŇ se jej pravidelně účastní, z rozhodnutí představenstva společnosti se staly od roku 2016 jeho pokračovatelem právě Vodárenské kapičky.