Voda v Boleveckých rybnících je stále vhodná ke koupání

Kvalita vody v Bolevecké rybniční soustavě je i přes vysoké dlouhotrvající teploty vhodná ke koupání, navíc je naprosto bez přítomnosti sinic.

I přes pokles hladiny o 65 centimetrů je stále kvalita vody ve Velkém boleveckém rybníku výjimečně dobrá, zcela bez chemického a bakteriologického znečištění. Problém může nastat, pokud se nalákají krmením labutě mezi koupající se lidi. Vodní ptáci totiž zanechávají všude hojné množství bakteriologicky rizikového trusu. Vodní rostliny jsou pravidelně koseny, takže rybník je pro koupání využitelný na většině jeho plochy.

Podobně kvalitní je i voda na Senečáku. Vzhledem ke snížené hladině vody je nejlepším místem pro koupání hráz rybníka.

Také Třemošenský rybní má po stránce chemické i bakteriologické kvalitu stále dobrá. Nižší průhlednost je způsobena omezením množství vodní vegetace vlivem vyšší rybí obsádky a přítomností mikroskopických řas, které však nepředstavují žádné riziko z hlediska koupání.

Tzv. rybník Kameňák, pro nějž je typická trvale hnědě zabarvená voda, což způsobují tzv. huminové látky, které se vyluhují z rašeliny v povodí rybníka, má v letošním roce méně intenzivní zbarvení, protože je v poslední době nedostatek srážek a rašelinné vrstvy jsou málo promývané dešťovou vodou. Ke koupání jsou podmínky stále velmi dobré.