Vnitroblok v Krašovské čeká revoluční proměna za 17 milionů korun

Tento vnitroblok čeká velká proměna.

Na proměnu vnitrobloku Krašovská na sídlišti Košutka by mohlo město Plzeň získat státní dotaci ve výši šesti milionů korun. Radní města už schválili přijetí dotace od Státního fondu rozvoje bydlení. Další miliony do projektu investuje město i MO Plzeň 1. Jde o celkovou kultivaci veřejného prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a komunikací Studentská. Dotaci poskytuje Státní fond rozvoje bydlení. Stavba by měla být dokončena nejpozději v říjnu 2020.

Vnitroblok Krašovská je rozměrné volné veřejné prostranství v jihozápadní oblasti sídliště Košutka. V okolních panelových domech ze 70. a 80. let minulého století bydlí téměř dva tisíce lidí. „Při plánování podoby vnitrobloku se přihlédlo především k názoru obyvatel,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

„Jsem velmi ráda, že se celá akce konečně rozbíhá a podaří se zúročit obrovské úsilí, které Městský obvod Plzeň 1 v minulém volebním období pro uskutečnění tohoto projektu vyvinul. Doufám, že se nám jej nyní podaří zdárně dokončit,“ uvedla Helena Řežábová (ODS), starostka Městského obvodu Plzeň 1.

Centrální plocha bude nadále převážně volná a ozeleněná, vyřešit je potřeba cestní síť, pohyb cyklistů, bruslařů a lidí venčících psi. V lokalitě vznikne několik dětských hřišť, multifunkční hřiště i mobiliář vhodný pro seniory. Současně se zřídí i vodní prvek a veřejné parkové osvětlení. Další částí bude i mobilně působící zázemí s funkcí kavárny, které umožní setkávání obyvatel a pořádání komunitních i kulturních akcí.

Celkové náklady díla činí 16,9 milionu korun včetně tříleté povýsadbové péče. Na jeho financování se vedle šestimilionové dotace bude podílet město Plzeň a Městský obvod Plzeň 1, a to stejnou částkou ve výši 5,45 milionu korun.