Vlakové přejezdy se ruší. Chceme redukovat ještě více, připouští ŘSD

ilustrační foto: HZS PK

Situací, kdy se na přejezdu auto střetně s vlakem, v posledních letech přibývá. Paradoxně je to i přesto, že se za 16 let počet přejezdů přes účelové komunikace snížil o 727. Správa železniční dopravní cestu (SŽDC) má v plánu další rušení.

foto: ZZS PK

„Snahou SŽDC je, aby se počet železničních přejezdů stále snižoval. Je proto v našem zájmu, aby se jich co nejvíce zrušilo. Jde zejména o křížení na málo využívaných účelových komunikacích a ta, která se nacházejí v těsné blízkosti vedle sebe. Nejlepším, ale taky nejdražším řešením je nahrazovat přejezdy mimoúrovňovým křížením. V mnoha případech přitom nejde ani tak o úsporu financí jako o odstranění potenciálně kolizních míst,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Redukce počtu železničních přejezdů je dlouhodobým procesem. V roce 2017 se jich podařilo zrušit 16, vloni to bylo 26 přejezdů. Celkový počet lze snižovat nejen klasickým rušením málo využívaných přejezdů, ale také formou náhrady mimoúrovňovým křížením. Toto řešení je však finančně i technicky náročné. V letošním roce se například v Plzeňském kraji zrušily tři přejezdy. Dva přímo v Plzni, jeden v Bezděkově.

V současné době řeší příslušné silniční správní úřady 87 žádostí o zrušení přejezdu. Bohužel počet zamítnutí je poměrně vysoký. Proces rušení přejezdů je ve většině případů zastaven silničním správním orgánem na základě nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemní komunikace, nejčastěji ze strany obce. Jako důvod uvádějí výhledovou výstavbu obytné nebo průmyslové zóny, znemožnění přístupu k určitým parcelám nebo právě probíhající pozemkové úpravy.

Na požadavek zvyšovat bezpečnost provozu na úrovňových kříženích pozemních komunikací s dráhou reaguje Koncepce rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad, schválená nedávno Správní radou SŽDC. Tato koncepce systémově nastavuje postupy při rušení přejezdů včetně způsobů zřizování vhodných náhradních tras.