Vlakové nádraží čeká přečíslování. Nebude šest nástupišť, ale 12 kolejí

Z šesti nástupišť, 12 kolejí. Cestující na vlakovém nádraží v Plzni čeká od 1. července velká změna v orientačním systému. Nově nebudou k vlakům chodit podle čísel nástupišť, ale podle čísel kolejí.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) mění od 1. července číslování nástupišť a kolejí na plzeňském hlavním nádraží. Stanice, která v uplynulých letech prošla celkovou rekonstrukcí, tak bude jednou z prvních velkých na síti SŽDC, kde se zavede nový orientační a informační systém pro cestující.

Změna označování nástupišť a kolejí odpovídá novým pravidlům SŽDC pro umísťování a vzhled prvků orientačního a informačního systému. Pro označení každé hrany nástupiště, kde zastavují vlaky pro cestující, se bude používat jediné číslo, doplněné podle potřeby slovem kolej. Jednotlivé koleje budou označeny od čísla 1 ve směru od hlavní přístupové cesty na nádraží ze Šumavské ulice a skončí číslem 12 směrem k další přístupové cestě ze Železniční ulice. Znamená to, že se již nebudou používat samostatná čísla nástupišť 1 až 6 a doplňující čísla kolejí vycházející ze služebního číslování, která nebyla pro cestující příliš srozumitelná.

Z dosavadních kolejí číslo 8 a 6, které se nacházejí u prvního nástupiště, se tak stanou koleje 1 a 2, naopak koleje 101 a 103 u šestého nástupiště ponesou čísla 11 a 12.

Kromě toho jsou koleje pro podrobnější orientaci cestujících rozděleny na kratší části (tzv. sektory), označené na orientačních tabulkách ve směru od západu k východu písmeny velké abecedy A až I. U všech 12 kolejí jsou sektory stejného písmene ve stejné úrovni, a proto například u kolejí s kratšími nástupišti číslo 1 a 2 jsou vyznačeny jen sektory B až H. Označení sektorů, kde budou přistaveny vlaky, se postupně doplní i na elektronické informační panely a do hlášení staničního rozhlasu.

Pro označení dílčích částí kolejí se zde budou prozatím do konce platnosti letošního jízdního řádu používat zavedené pojmy západní část a východní část nebo zkratky Z a V (důvodem je nutnost propojení s technologickými předpisy). Poloha vlaku na nástupišti určená rozmezím písmen sektorizace se tedy na informačních tabulích projeví až od 15. prosince, odkdy bude také zrušeno označení Z a V.