Virtuální třída pomůže studentům učitelství naučit se učit

foto: ZČU

Trenažér ve virtuální realitě pro studenty učitelství, který umožní simulovat a zkoušet situace, k nimž dochází při výuce ve škole – to je virtuální třída. Aplikace vznikla díky spolupráci odborníků na virtuální realitu z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a didaktiků na Fakultě pedagogické ZČU. V rámci České republiky jde o jedinečný projekt, který má studenty učitelství připravit na praxi ve školách a posílit praktickou část jejich studia.

foto: ZČU

Ve virtuální třídě si uživatel nasadí 3D brýle (náhlavní displej), do obou rukou uchopí speciální ovladače a ocitne se ve virtuálním modelu třídy základní školy, kde v lavicích sedí několik žáků. K nim učitel mluví a žáci na něj reagují – hlásí se a „povídají si“ mezi sebou. Ve třídě je také virtuální tabule, na kterou může uživatel psát poznámky, a mapa světa. Tak vypadá současná pilotní verze, která se na Fakultě pedagogické ZČU využívá během výuky didaktiky u budoucích učitelů geografie. Pilotní studie se účastní deset studentů 1. ročníku učitelství geografie. Jejich úkolem je ve virtuální třídě prezentovat krátký výklad zaměřený na vybrané kritické místo učební látky zeměpisu. Jejich spolužáci výklad poslouchají, na projekčním plátně vidí toho, kdo právě ve virtuální třídě vyučuje i obraz, který vidí v 3D brýlích.

foto: ZČU

Virtuální třída vznikla v rámci jedinečné a dlouhodobé mezioborové spolupráce mezi odborníky Fakulty pedagogické (FPE) a Fakulty strojní (FST). S nápadem a didaktickým konceptem virtuální třídy přišla právě Lucie Rohlíková při prezentacích jiného projektu katedry průmyslového inženýrství a managementu FST – simulace rizikového prostředí pro závislé (Risk Environment Simulator – RES), nazývaného virtuální hospoda, kde virtuální prostředí slouží jako podpůrná léčba u lidí, kteří se v rámci léčby závislosti na alkoholu připravují na přechod z léčebny do běžného života.

„Virtuální třída nemá ambici nahrazovat praxe studentů ve školách, ale studenty na praxe připravit a jejich zkušenosti s reálnou výukou následně rozšiřovat,“ vysvětluje vedoucí oddělení geověd Pavel Mentlík z FPE. „Aplikace tak výrazně přispěje k posílení praktické výuky budoucích učitelů. Jejich příprava bude více zaměřena na řešení situací, se kterými se setkají při výkonu svého povolání,“ dodává.