Více stromů podél silnic vykácíme než vysadíme

Statistika kácení a sázení v alejích okolo cest v České republice

Z každoroční statistiky kácení a výsadby stromů podél silnic v českých a moravských krajích, který sestavila Arnika, si Plzeňský kraj nevede vůbec dobře. Výsledky  opět potvrdily neblahý trend, protože počet pokácených stromů převládá nad vysazenými. V souhrnu za celou Českou republiku byly za každé tři pokácené stromy navráceny do krajiny pouze dva nové. Z naší krajiny mizí jeden z jejích typických prvků, aleje podél cest. Přicházíme tak  nejen o cenné biotopy a historické dědictví, ale také o přirozenou ochranu před extrémními projevy změny  klimatu.

V roce  2016 se nejvíce sázelo ve Středočeském kraji, kde  jeden pokácený strom nahradili silničáři devíti novými. Z dlouhodobého hlediska se téměř rovnocenný poměr mezi kácením a novou výsadbou daří udržovat v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Jednoznačně v neprospěch stromů podél silnic hovoří údaje z Jihočeského, Královehradeckého a Plzeňského kraje.  Vloni správci komunikací podél českých silnic pokáceli 13 227 stromů a vysadili 8773. Od roku 2003 tak od silnic zmizelo už více než 217 000 stromů a vysazeno bylo  přitom jen asi 130 500.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy mají nyní za úkol připravit metodiku pro správce komunikací. Na silničářích pak bude výběr a výsadba dřevin ve vhodné vzdálenosti podél silnic, jejich inventarizace a údržba.

“Po těchto opatřeních voláme se zástupci některých krajských správ silnic už od roku 2013, kdy jsme na konferenci Aleje 2013 společně přijali Uherskohradišťskou deklaraci o ochraně alejí,” říká RNDr. Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy z Arniky.