Vězni budou uklízet veřejné prostranství MO Plzeň Slovany

věznice Bory

Pracovní příležitosti poskytne MO Plzeň 2 Slovany osobám ve výkonu trestu. Spolupráci mezi obvodem a Věznicí Plzeň upravuje „Memorandum o spolupráci při zajišťování extramurálních aktivit odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti veřejně prospěšných prací“. Obvod získá na základě memoranda užitečnou pracovní sílu. Díky tomu se podaří ušetřit peníze obvodu.

Radnice Slovany

Osoby ve výkonu trestu z Věznice Plzeň se zapojí například do úklidu veřejných prostranství. Pracovní týmy se budou skládat desetičlenných skupin. Dozor nad osobami zajistí odpovědný pracovník Vězeňské služby ČR a obvod se pak postará o potřebné pracovní pomůcky.

„Při vzájemné spolupráci s Vězeňskou službou ČR poskytneme osobám ve výkonu trestu možnost pracovního zapojení a tím docílíme i efektivního využití finančních prostředků obvodu. Výkon veřejně prospěšných prací bude mít navíc příznivý dopad na čistotu v ulicích, tím pádem i na životní prostředí,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner (ODS).

Memorandum je platné od 4. 9. 2019 do 31. 12. 2025. „V neposlední řadě se sluší poděkovat vedení plzeňské věznice, a to za velmi rychlé, operativní a vstřícné jednání. Věřím, že memorandum povede k všestranné spokojenosti a vykonávané práce ocení především občané Slovan“, uvedl místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa (TOP 09).

K obsahu memoranda se vyjádřil rovněž ředitel plzeňské věznice plk. Petr Vlk, který ve spolupráci s městským obvodem vidí možnost dalšího smysluplného pracovního zapojení odsouzených osob.