Větší bezpečí? Noční víkendové služby v Plzni na Borech posílila pěší hlídka

foto: MP Plzeň

Nejen hlídky v automobilech, ale nově i pěší. Plzeňští strážníci budou na pořádek v Plzni na Borech dohlížet v noci v pátek a v sobotu. Zaměří se přitom na lokality v blízkosti hudebních klubů a kaváren, kde si občané stěžují na časté rušení nočního klidu.

foto: MP Plzeň

Pohyb uniformované hlídky v ulicích je považován za nejúčinnější nástroj prevence kriminality. „Strážníci se zaměřují se na problematiku, která obyvatele oblasti Bor především trápí. Důraz je kladen na kontroly k dodržování veřejného pořádku na předem vytipovaných místech, na kontroly problematických míst, kde se zdržují a pohybují osoby bez domova, prevenci proti nejčastějším jevům vandalismu, opilství a podobně,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Podle ní je výkon služby mimo jiné plánován do lokalit v blízkosti hudebních klubů a kaváren, kde si občané stěžují na časté rušení nočního klidu.

„Velmi vítáme, že po zajištění činnosti denních pěších hlídek, které se realizovalo v minulém volebním období, se nyní podařilo zajistit i zřízení těchto nočních víkendových hlídek, které dohlédnou na pořádek v borské části našeho obvodu. Zajištění nepřetržité služby pěší hlídky na této služebně je jednou z našich priorit, neboť její přítomnost bezprostředně ovlivňuje bezpečnost v našem obvodě. Věřím, že pokud dosavadní jednání a spolupráce mezi obvodem a městskou policii bude nadále pokračovat na nastavené úrovni, dočká se i tato služebna nepřetržité pěší hlídky,“ dodal starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka