Veterinární správa objevila v chotěšovském řeznictví 800 kg pochybného masa

Inspektoři veterinární správy znehodnotili podezřelé maso fialovou barvou. Foto: Státní veterinární správa

Bezmála 800 kilogramů masa neznámého původu zajistila Státní veterinární správa (SVS) pro Plzeňský kraj při kontrole řeznictví s občerstvením v Chotěšově u Plzně. Jedná se o závažné pochybení, další výrobky měly prošlou dobou spotřeby. Ve správním řízení hrozí provozovateli za nejzávažnější pochybení pokuta podle zákona o potravinách až do výše 50 milionů korun.

Kontrola veterinárních inspektorů byla zaměřena jak na samotný provoz řeznictví a občerstvení, tak i na skladovací prostory provozovny. Právě ve skladu odhalili inspektoři nejvážnější závady. „V chladicím boxu se skladovalo bourané nebalené vepřové maso neznámého původu v celkovém množství 514 kg. Mezi dalšími skladovanými potravinami bylo zjištěno takřka 280 kg mražených potravin neznámého původu. Konkrétně se jednalo o nebalená husí prsa (155 kg) a nebalené hovězí ořezy (125 kg),“ informoval mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Další závadou, na kterou veterinární inspektoři při kontrole skladu narazili, bylo necelých 28 kg zmražených kuřecích prsních řízků s prošlým datem spotřeby, navíc skladovaných při nesprávné teplotě. Z důvodu zjištěných pochybení ve skladové části veterinární inspektoři znehodnotili potraviny barvou a nařídili jejich neškodné odstranění v asanačním podniku na náklady prodejce.

V chotěšovském řeznictví objevili inspektoři 800 kg podezřelého masa neznámého původu. Foto: SVS

Ani kontrola provozní částí se neobešla bez problémů. „V provozovně probíhaly činnosti, které nejsou krajskou veterinární správou registrované, konkrétně se jednalo o výrobu tepelně opracovaných masných výrobků, porcování bílého masa a bourání červeného masa,“ řekl mluvčí Vorlíček.

Další závažnou závadou bylo, že provozovatel neodebíral v souladu s evropskými předpisy z vyráběných masných polotovarů vzorky k laboratornímu vyšetření, kterými se prokazuje jejich zdravotní nezávadnost a ověřuje se, zda jejich výroba probíhá za dodržení hygienických zásad.