Veterinární kontroly v kraji loni odhalily nelegální jatka i stovky kilogramů pochybného masa

Ilustrační foto - Pixabay

Jen v Plzeňském kraji provedli loni pracovníci Krajské veterinární správy (KVS) více než 3000 kontrol výrobců, prodejců a dovozců potravin živočišného původu. Vedle toho udělali v kraji také deset mimořádných kontrolních akcí. Nejúspěšnějším úlovkem pak bylo zajištění téměř 800 kilogramů drůbežího a vepřového masa neznámého původu. To objevili v listopadu v maloobchodní provozovně na jižním Plzeňsku. Maso znehodnotili a nařídili jeho likvidaci. Provozovatel teď čeká na to, jakou dostane pokutu. Ta se může vyšplhat až do výše 50 milionů korun.

Kontroloři při svých akcích nejčastěji zjistili závady v označení potravin, nedodržení skladovacích teplot, prošlé datum spotřeby a potraviny neznámého původu. Vůbec nejzávažnější zjištění zaznamenali kontroloři při kontrole uzených sýrů na obsah zplodin udícího kouře, tedy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které výrobci udili v tradičních udírnách, jaké používali naši dědové nebo jaké si někteří lidé postavili na zahradě. Podle informací Václava Poláčka, ředitele Krajské veterinární správy byly naměřené hodnoty PAU výrazně vyšší právě u malých výrobců než u těch velkých.

Podobná situace byla i u masných výrobků z klasických udíren. V tomto případě loni nevyhověli při kontrole povolenému obsahu PAU tři menší výrobci klobás. V jednom případě klobásy obsahovaly až trojnásobek povoleného množství a jednalo se o potraviny zdravotně závadné, protože látky PAU mají karcinogenními účinky.

Naopak zcela bez závad byly mimořádné kontroly všech zásilek vajec a drůbeže z Polska. Ty se zaměřily zejména na nesprávné používání léčiv v chovech. Rovněž bez nálezu byly kontroly všech 127 vzorků vepřového masa dovezeného z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska a Rumunska. Maso se testovalo na africký mor prasat. Na Klatovsku objevili kontroloři z veterinární hygieny neregistrovanou porážku prasat. Tato nelegální jatka byla okamžitě uzavřena, veterináři zakázali uvádění vepřového masa pocházejícího z tohoto provozu na trh. Provozovateli teď hrozí vysoká pokuta.

Pracovníci Krajské veterinární správy prohlíží veškerá jateční zvířata poražená v kraji, ze kterých se pak připravují produkty určené pro lidskou spotřebu. Loni tak prošlo jejich kontrolou 142 tisíc kusů prasat a skotu, 24 milionů kusů drůbeže a téměř 700 tisíc králíků. Na pokutách loni KVS vybrala přes milion korun, přičemž průměrná výše uložené pokuty se zvýšila z 6680 Kč na 9800 korun.