Vesnicí Plzeňského kraje roku 2019 je Pačejov

Vítěznou vesnicí je Pačejov. Foto: Plzeňský kraj

Vítězem krajského kola jubilejního 25. ročníku soutěže Vesnice roku 2019 pro Plzeňský kraj se stala obec Pačejov na Klatovsku. Cenu hejtmana Plzeňského kraje odnesla obec Příchovice, Cenu Rady Plzeňského kraje získaly Křenovy.

foto: Plzeňský kraj

Slavnostního předávání ocenění vítězným obcím v Pačejově se zúčastnili zástupci vyhlašovatelských subjektů. Za Plzeňský kraj ceny předávali hejtman Josef Bernard, jeho náměstkové Marcela Krejsová, Ivo Grüner, Pavel Čížek a radní Radka Trylčová.

„Pačejov je velmi živá obec, daří se jí velmi dobře čerpat dotace a rozvíjet se. To, co na Pačejově obdivuji nejvíc, je to, jaký má společenský a komunitní život. Jsou zde aktivní hasičské spolky, místní skupina Junáků, včelaři a nezapomenutelné soubory Švitorka a Šikbaby. Gratuluji všem z Pačejova, jste příkladem pro další obce našeho kraje,“ uvedl hejtman Josef Bernard při předávání Zlaté stuhy pro obec Pačejov.

Zlatá stuha – vítěz v Plzeňském kraji
Obec: Pačejov, okres Klatovy
Obec nejlépe splnila kritéria soutěže. Žije bohatým společenským životem, systematicky pracuje s dětmi a mládeží. Příkladná péče je o vzhled obce a kulturní život ve všech částech obce. Obec má bohatou publikační činnost, podporuje chytré technologie. V obci nás okouzlila týmová práce, příjemná atmosféra a duch pospolitosti.

Modrou stuhu získala Tlučná. Foto: PK

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Tlučná, okres Plzeň-sever

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Kařez, okres Rokycany

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Staré Sedliště, okres Tachov
Komise ocenila především revitalizaci rybníka a soustavy tůní v části Nové Sedliště, příkladnou péči o památné stromy a citlivý přístup v péči o zeleň a životní prostředí.

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Cekov, okres Rokycany
Obec spolupracuje se dvěma soukromými zemědělci, kteří jsou jedni z hlavních účastníků při veškeré dobrovolnické činnosti, zajišťují dovoz a odvoz, pomáhají svojí technikou při zemních a stavebních prací, obec s jejich pomocí realizuje výsadbu ovocných nebo listnatých stromů. Místní zemědělci darovali obci polovinu pozemků určených k výstavbě rodinných domů a obec pokryla prodejem těchto stavebních pozemků větší část výdajů na výstavbu infrastruktury.

Cena Rady Plzeňského kraje.

Cena hejtmana Plzeňského kraje (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 60 000 Kč)
Obec: Příchovice, okres Plzeň-jih

Cena Rady Plzeňského kraje (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 40 000 Kč)
Obec Křenovy, okres Domažlice

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Město: Kasejovice, okres Plzeň-jih

Diplom za vzorné vedení kroniky
Obec: Ždírec, okres Plzeň-jih

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Všekary, okres Domažlice
Obec žije bohatým společenským a kulturním životem, přes nízký počet obyvatel se zde v průběhu roku koná řada společenských i sportovních akcí, do kterých se zapojuje většina vesnice. V obci nezapomínají ani na historii.

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu
Obec: Kostelec, okres Tachov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec: Kvášňovice, okres Klatovy, za obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Město: Kasejovice, okres Plzeň-jih, za obnovu bývalého špýcharu
Kategorie C – nové venkovské stavby
Město: Rabí, okres Klatovy, za výstavbu zvoničky

Diplomy za účast:
Obec Němčovice, okres Rokycany – diplom za soustavnou péči o děti a mládež
Obec Úherce, okres Plzeň-sever – diplom za aktivní využívání chytrých technologií při komunikaci s veřejností
Obec Tymákov, okres Plzeň-město – diplom za péči o kulturní dědictví obce