Veřejnost se může zapojit se svými nápady do úprav vrchu Chlum i jeho okolí

rozhledna Chlum / foto: plzen.cz

Zapojit občany do utváření veřejného prostoru se snaží už podruhé v krátké době Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Po revitalizaci údolí Vejprnického potoka dostanou lidé možnost vyjádřit se také k architektonicko-krajinářské studii nazvané „Bukovec-krajina.“ Studie se zabývá možnostmi úprav vrchu Chlum a jeho okolí a také úpravami území zvaného Vlčí jámy či oblasti Pod Chlumkem, rozprostírající se podél pravého břehu řeky Berounky v Bukovci.

„Oblast mezi Doubravkou a Bukovcem byla vždy hojně využívána Plzeňany i obyvateli blízkých obcí k procházkám v okolí či přímo na vrch Chlum, kde se nachází i rozhledna s nádherným výhledem na Plzeň i okolí. My si tohoto koutu přírody v našem obvodu velice ceníme, a proto jej chceme pro obyvatele více zpřístupnit a zpříjemnit,“ otevírá téma starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO).

Architektonicko-krajinářská studie ukazuje, že Chlum a jeho okolí má potenciál k dalšímu vylepšení. Na tomto základě byly podrobněji navrženy možné způsoby využití území tak, aby lokalita představovala příjemné místo pro relaxaci a pobyt v přírodě. Součástí studie je zejména navržení vhodného umístění pěších a cyklistických tras spojujících významné cíle v okolí, nového mobiliáře, herních prvků pro děti či vhodnou výsadbu stromů a jiných dřevin.

„Úpravy, které studie navrhne, by měly zpříjemnit pobyt v lokalitě zejména místním, ale i obyvatelům ze vzdálenějších částí Plzně. Proto nás před dokončením návrhové studie zajímá názor občanů,“ uvedla k tématu ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Připravujeme veřejné představení architektonicko-krajinářské studie, které se uskuteční 12. března 2019 od 17.00 hodin v sále doubraveckého D-klubu, Zábělská tř. 54B, Plzeň. Zde občanům představíme úpravy, které studie navrhuje a které by měly přispět ke zlepšení možností relaxace i aktivního trávení volného času v okolí vrchu Chlum a Bukovce,“ vysvětluje Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje.

Už zmíněné veřejné projednání Revitalizace údolí Vejprnického potoka se koná již příští týden 21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém sále (pavilon č. 8) SOUE, Vejprnická 56, Plzeň.