Veřejná koupaliště zejména díky EU

ilustrační foto

Už několik let využívají obyvatelé i návštěvníci Plzeňského a Jihočeského kraje veřejná koupaliště, která byla postavena či zmodernizována s finanční pomocí Evropské unie. Několik bazénů i letních plováren bylo v regionu vybudováno díky podpoře Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad).

Letní plovárna v Českých Budějovicích, plavecký bazén v Jindřichově Hradci, bazén v Tachově, přírodní koupací biotop v Blovicích, koupaliště v Kralovicích nebo koupaliště v Sušici a mnohé další. To je jen výčet nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo rozšířených veřejných koupališť, na které v uplynulých letech finančně přispěla Evropská unie prostřednictvím ROP Jihozápad.

„Obyvatelé a návštěvníci regionu Jihozápad tak mohou nejen v letním období využívat konkrétní výsledky přispění regionálního operačního programu na volnočasové aktivity. Nejedná se samozřejmě pouze o koupaliště, ale řadu sportovišť, stezek, rozhleden nebo jiných aktivit cestovního ruchu,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

V pořadí druhou sezónou má před sebou několik koupališť v jihozápadních Čechách.  Vloni byl   zprovozněn venkovní bazén v Plzni na Lochotíně. V rámci projektu s názvem „Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ podpořeného z ROP Jihozápad došlo ke kompletní rekonstrukci starého nevzhledného a nefunkčního bazénu včetně zázemí a technologií. Pro rodiče s dětmi bylo v rámci projektu vybudováno i nové dětské brouzdaliště s herními prvky. Unie na tuto stavbu přispěla více než sedmi a půl miliony korun.

„Novou podobu získal také areál venkovního koupaliště v Sušici, kde nově vznikla víceúčelová větší vodní plocha s různými herními prvky a vyvýšená opalovací deska. Zachovány zůstaly dětský bazén, brouzdaliště a původní dřevěné převlékárny, které byly ale opraveny. Druhé léto prožijí ještě dotovaná koupaliště ve Vimperku a Zvíkovském Podhradí,“ řekl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.