Velvyslanci Německa a Japonska navštívili Plzeň

foto: www.plzen.eu

V úterý 26. června se stala Plzeň cílem návštěvy dvou vedoucích zastupitelských úřadů v Praze, a to velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Christopha Isranga a velvyslance Japonska J. E. Kaoru Shimazaki.

foto: www.plzen.eu

Tématem jednání s německým velvyslancem byla podpora výuky německého jazyka na základních školách v Plzni, ale také politická a ekonomická situace ve městě. Plzeňský kraj má velmi silné vazby na Německo, především pak na Bavorsko, nejen v oblasti hospodářství, ale také v oblasti kultury či vzdělání. Německý velvyslanec se dále zajímal o zkušenosti města Plzně s konceptem smart city. „Plzeň je v oblasti smart projektů velmi daleko a myslím si, že by se mohla stát inspirací pro naše města. Je potřeba, aby se města věnovala smart projektům, tím obstojí v budoucnosti,“ zareagoval na smart projekty Plzně Christoph Israng. Na závěr setkání se německý velvyslanec zajímal o stěžejní dopravní stavby v Plzni. V rámci tématu zmínil zvýšení priority budování železniční trati z Domažlic na Norimberk a dále pak na Mnichov. Kromě návštěvy radnice zavítal německý velvyslanec do TANDEMu, německé školky v Plzni nebo do společnost Streicher sídlící ve Štěnovicích.

Japonského velvyslance kromě návštěvy plzeňské radnice čekalo slavnostní otevření nového japonského výzkumného centra, které vzniklo na Západočeské univerzitě v Plzni. Tématem společného setkání byly především společné obchodní záležitosti. V Plzni působí především významné japonské společnosti Daikin a Panasonic a v minulém roce se stala vlastníkem Plzeňského Prazdroje japonská firma Asahi. Kaoru Shimazaki ujistil, že Asahi bude se značkou zdejšího pivovaru nakládat jako se značkou prémiovou a chystá její rozšíření na asijském trhu.