Velká rekonstrukce Mohylové ulice v Plzni startuje už příští pondělí

Objízdná trasa v době trvání rekonstrukce Mohylové ulice.

Úderem sedmé hodiny ráno v pondělí 29. dubna začnou práce na stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park – Masarykova a na rekonstrukci mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici. Jde o společnou akci Správy a údržba silnic Plzeňského kraje, města Plzeň a Vodárny Plzeň. Dokončení stavby je plánováno nejpozději do května 2020. Celková cena za obě stavby je téměř 92 milionů korun.

„Stavba je rozdělena na tři základní etapy výstavby, které se budou realizovat za úplné uzavírky jednotlivých úseků dle postupu výstavby. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede ulicemi Masarykova – Těšínská – Jateční ve směru z Doubravky na Bílou Horu a Bolevec. V opačném směru ulicemi Jateční – Rokycanská – Masarykova,“ informoval mluvčí Plzeňského kraje René Zeithaml.

První etapa výstavby bude probíhat v Mohylové ulici na úseku Husův park – Staniční ul. od 29. dubna do 31. října 2019 a to včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu. Dokončení je naplánováno do 31. srpna 2019. V této 1. etapě budou převedeny autobusové linky MHD č. 30 a 28 na objízdné trasy, včetně zřízení náhradních zastávek za zrušené zastávky „Poliklinika Doubravka“ a „Husův park.“

„Délka stavebních úprav Mohylové ulice je 466 metrů. Dojde k novému šířkovému uspořádání komunikace včetně výměny konstrukčních a krycích vrstev, dále proběhnou rekonstrukce zastávkových zálivů autobusů MHD, úpravy stávajících chodníků na stezku pro chodce a cyklisty, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací a vybudování nových parkovacích stání,“ uvedl mluvčí kraje.

Rekonstrukce navazujícího mostu přes Úslavu spočívá v zesílení nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů, měnit se bude i vozovka a izolace. Celkovou sanací projde také železobetonová konstrukce mostu.