Veletrh pracovních příležitostí zahájí s týdenním předstihem Kariérní přípravka

foto: Grafia

Čtyři největší budovy v kampusu Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni na Borech zaplní ve středu 21. března na 150 vystavovatelů s nabídkami pracovního uplatnění pro studenty i absolventy. Uskuteční se tu 23. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU. Už ve středu 14. března se studenti mohou zúčastnit Kariérní přípravky, kde si vyzkouší, co musí zvládnout úspěšný uchazeč o pracovní pozici.

Studentům nabídne veletrh jak možnosti pracovního uplatnění po studiu, tak už během něj. „Vybrat si můžou brigádu nebo spolupráci na trainee programech, najdou tu i podporu při psaní závěrečných bakalářských a diplomových prací,“ popisuje Jiří Sojka ze Stavovské unie studentů ZČU, která spolu se studentskou organizací IAESTE a Západočeskou univerzitou veletrh pořádá. S počtem vystavovatelů kolem 150 se veletrh řadí mezi největších akce svého druhu v České republice. Probíhat bude přímo v univerzitním kampusu – v prostorách fakult elektrotechnické, strojní, aplikovaných věd a univerzitní knihovny. Každoročně se ho účastní více než 4000 návštěvníků.

Slavnostní zahájení proběhne 21. března v 10 hodin ve vstupním prostoru Fakulty elektrotechnické za účasti představitelů Západočeské univerzity v Plzni, studentských organizací IAESTE a Stavovské unie studentů ZČU, Plzeňského kraje, města Plzně a Úřadu práce v Plzni. Své brány veletrh uzavře v 16 hodin.

Samotnému Veletrhu pracovních příležitostí bude o týden dříve předcházet Kariérní přípravka, akce plná workshopů a přednášek. „Zájemci se tu dozví, jak správně napsat životopis a motivační dopis, můžou si tu pořídit fotografii k životopisu a také si  vyzkoušet přijímací pohovor v češtině i angličtině,“ přibližuje Jiří Sojka s tím, že uchazeči pak budou na setkání se zástupci firem při veletrhu lépe připraveni. Kariérní přípravka se bude konat ve vestibulu Fakulty strojní a v přilehlých prostorách ve středu 14. března od 13 do 16 hodin.

Návštěvníci veletrhu mohou využít kariérní centrum, kde se například dozvědí, jak vylepšit životopis, ve fotokoutku se mohou nechat profesionálně vyfotit do svého životopisu, připraveny budou zajímavé přednášky firem, které jsou špičkami ve svém oboru. Zájemci budou mít možnost projet se elektromobily značky Tesla a pro odreagování bude připravena herní zóna, odkud si ti nejlepší odnesou hodnotné ceny.