Vedení plzeňského centrálního obvodu ocenilo významné dárce krve

foto: ÚMO Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 ocenil dva významné dárce krve – pana Petra Pomahače z Vrchlického ulice a pana Richarda Peka z Veleslavínovy ulice.

Petr Pomahač je držitelem Zlatého kříže Českého červeného kříže  3. třídy, který se uděluje za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Richard Pek je držitelem Zlatého kříže Českého červeného kříže  2. třídy, který se uděluje za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Plzeňský centrální obvod tímto poděkoval oběma pánům za projev humánního vztahu ke svým spoluobčanům. Obvod nejenom oceňuje takto významné dárce krve, ale před mnoha lety zavedl ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Plzeň-město tradici setkávání  s bezpříspěvkovými dárci dvakrát do roka. Věcné dary předal místostarosta MO Plzeň 3 David Procházka.

„Oceňujeme hluboce lidský postoj obou pánů a doufáme, že jejich příklad povede k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve, tedy k navracení zdraví a záchraně života“, řekl David Procházka.