Vedení MO Plzeň 4 reaguje na prohlášení Pirátů

Volební boj je jedna věc – účelové lži a přemalovávání černého na bíle věc druhá. Takhle se podle současného vedení MO Plzeň 4 prezentují Piráti a jejich doubravecký kandidát Hanousek na svém webu a volebních novinách. „Proto jsme nuceni za vedení městského obvodu reagovat,“ uvedl v prohlášení obvod.

Na Doubravce máme Bombu
MO 4 Doubravka málo komunikuje s občany ohledně veřejného prostoru a úřad stále ještě rád řeší věci z pozice silnějšího. Smutný příklad z letošního jara s odhalením letecké pumy stejného typu jaké zde padaly v dubnu 1945, na pietním místě desítek obětí bombardování, je pouze jedním z mnoha.

Skutečnost – celé pietní místo vzniklo na základě slibu vedení pozůstalým po obětech a pamětníkům náletu. Památník obětem náletu je zhruba 10 metrů od pumy, která je věnována nebezpečné práci pyrotechniků, kteří dodnes nasazují své životy, třeba právě proto, aby mohl pisatel výše uvedených vět v klidu spát.

Často pak nespokojení občané, kteří už nevidí jinou možnost, adresují politikům petice. Například v ulici Nad Týncem (U Jiřího) proti nové výstavbě uprostřed klidové bytové zóny. Zde se neřešený problém táhne již déle než 19 let, místo je stále neudržované, provizorně oplocené, občany obtěžující a stresující. Zastupitelé i ÚMO 4 se často jen vymlouvají, přičemž zde petici proti další výstavbě podepsaly už stovky občanů.

Skutečnost – petice je sepsána desítkami (zhruba stovkou) občanů a to na objekt v Lazaretní ulici, kde občané nechtějí nástavbu s malometrážními byty, nikoliv na lokalitu v ulici Nad Týncem. Občané mají obavu, že zde vznikne ubytovna. Projekt je ale schválen stavebním úřadem pouze na malometrážní byty včetně balkonu, koupelny a parkovacího stání. 

Peticí také bojují občané v Červeném Hrádku za předělání projektu odstranění oblíbených tenisových kurtů, nebo proti vybudování průmyslové zóny v sousedství v Kyšicích.

Skutečnost – žádná petice na předělání kurtů neexistuje, naopak v rámci rekonstrukce požární nádrže budou přepracovány stávající asfaltové plochy používané i jako kurty na plnohodnotné a vybavené sportoviště, právě na základě připomínek občanů. Nevíme ani o petici občanů proti průmyslové zóně v Kyšicích. A i kdyby existovala, tak do územního plánu a výstavby na katastru sousední obce městský obvod nemůže zasahovat.

V Bukovci pak bojují proti uzavření, vybourání interiéru a tím faktické likvidaci zdejšího jediného městského kulturního domu U Soptíka, přestože zde nedávno proběhla oprava objektu za 13 mil Kč.

Skutečnost – jestli někdo bojuje proti vybourání interiéru nevíme. Skutečnost je taková, že stávající nájemce (mimochodem člen spolku Náš Bukovec, jehož předsedou je pan Hanousek) má z důvodu dlouhodobého neplacení výpověď z nájmu a zatím se neodstěhoval. Z dobré vůle magistrátu mu byla výpovědní lhůta ještě o měsíc posunuta.

V těchto i většině dalších případů se vždy jedná o špatně připravené záměry, nedostatečně představené veřejnosti, neprojednané s dotčeným okruhem občanů, případně nevhodně zvolený postup vedení Městského obvodu Plzeň 4. Srovnáme-li přístup se sousedními obvody města, kde se snaží obdobným krizovým situacím předcházet, a s občany věci předem projednávat, Doubravka silně zaostává.

Skutečnost – každý rok proběhne několik často i velmi bouřlivých setkání s občany nad problematickými tématy.

Nedostatečná komunikace občanů a zastupitelů se projevuje i na jednáních zastupitelstva, nejvyššího orgánu obvodu. Běžně je například 22 bodů programu „projednáno a odsouhlaseno zastupitelstvem“ za 22 minut. A 25 zastupitelů namísto toho, aby využili čas, kdy se sejdou všichni v jednom sále, k diskusi a hledání řešení aktuálních problémů občanů, odcházejí po několika desítkách minut domů.

Skutečnost – zastupitelé pracují v komisích a výborech takže projednávané materiály jsou již „vydiskutované“ a předložené většinou tak, jak zastupitelé v pracovních orgánech rozhodli. To, že je většina materiálů projednána bez diskuse a schválena jednohlasně, je naopak vizitka dobré práce zvolených zastupitelů.

Ani pro občana není jednoduché vystoupit na zastupitelstvu, které má v jednacím řádu takový postup, že je pro něj jednodušší vystoupit přímo na velkém zastupitelstvu na radnici.

Skutečnost – nikdy se nestalo, že by občanům nebylo umožněno vystoupit na zastupitelstvu.

Dalším střípkem do mozaiky je zveřejňování dokumentů obvodu. Na adrese https://usneseni.plzen.eu/ určené ke zveřejňování podkladů a usnesení zastupitelstev všech městským obvodů Plzně, je Doubravka největší „tajnůstkář“. Usnesení z jednání zastupitelstva zde aktuálně Doubravka nezveřejňuje žádné, podklady pouze ke 3 posledním, usnesení Rady MO4 opět žádné. Proč je obvod bezprostředně po uveřejnění vymaže? U jiných obvodů je možné zde listovat v dokumentech z let 1996 i starších.

Skutečnost – občané sice díky novému nařízení o GPDR nemají tyto dokumenty přístupné po internetu ale mají je v písemné formě. Vše výše uvedené, je tedy k dispozici občanům na ÚMO P4. Je to tak, na základě doporučení právníků v rámci výkladu zákona. V opačném případě, by mohl čelit obvod až několika milionové pokutě.

V čem je však ÚMO 4 oproti jiným plzeňským obvodům opravdu velkou výjimkou, je přesouvání povinností se správou a údržbou nemovitého majetku města na svém území na jiné městské organizace a úřady. Pouze minimum záměrů, které pak Doubravecké listy prezentují jako úspěšnou správu obvodu, jsou naším obvodem skutečně realizovány, nebo alespoň zodpovědně připraveny.

Skutečnost – město se řídí Statutem, který určuje jaké kompetence má městský obvod a jaké město a jeho organizace. 99% stavebním projektů, je vymyšleno, vyprojektováno a zaplaceno městským obvodem. Jen jejich realizaci přenecháváme specializovaným městským organizacím – čím nejen šetříme finanční prostředky na zaměstnance, které by jsme při jejich realizaci museli zaměstnávat ale také zabraňujeme spekulacím a pomluvám o korupci a jiných nešvarech, při realizaci těchto staveb.

PR