Vedení centrálního plzeňského obvodu se tradičně setkalo s politickými vězni

foto: ÚMO Plzeň 3

Stejně jako v minulých letech, i letos 28. listopadu navštívili Úřad městského obvodu Plzeň 3 bývalí političtí vězni, kteří strávili část svého života v komunistických věznicích a pracovních táborech. Setkání s vedením plzeňského centrálního obvodu pro ně zajistil ve spolupráci s Konfederací politických vězňů Odbor sociálních služeb a matrik ÚMO Plzeň 3.

Starosta MO Plzeň 3 David Procházka a místostarostové Petr Baloun, Ondřej Ženíšek a Stanislav Šec přivítali pět bývalých politických vězňů, členů Konfederace politických vězňů, kteří mají trvalé bydliště na území Městského obvodu Plzeň 3. Pozvání k přátelskému setkání přijali Jarmila Bočánková, Marie Kastnerová, Ladislav Nutil, Miroslav Popek a Václav Tichý.

„S těmito zajímavými osobnostmi se vídáme, dá se již říct tradičně, a povídání s nimi je vždy zážitkem. Příběhy, které nám vypráví, berou za srdce a leckdy z nich až mrazí. Neměli bychom nikdy zapomínat, co pro nás tito lidé obětovali,“ řekl starosta David Procházka.

Hosté společně zavzpomínali na mládí strávené v období první republiky, na válečné roky a zejména 50. léta minulého století, která pro ně znamenala mnoho bolestného – zatýkání StB, věznění, vyslýchání, nucené práce a snad to nejbolestnější – dlouhé odloučení od rodin, které byly často postiženy nuceným vystěhováním z bydliště a ztrátou majetku.

„Bylo mi velkou ctí poznat tyto skvělé lidi. Z jejich projevu člověk cítí už málo vídanou prvorepublikovou noblesu. Rozhodně jim patří naše vděčnost a poděkování za jejich životní postoj“, dodal Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Bývalí političtí vězni ocenili i posledních 29 svobodných let. Vždyť mnozí ztratili svobodu na dlouhé roky, nejvíce z nich pak Ladislav Nutil na 10 let. Právě proto je mrzí, že současné mládeži pojmy vlast a vlastenectví už nic neříkají.

„Když se setkáte tváří v tvář s těžkými osudy politických vězňů, musí si každý uvědomit, jaké štěstí a privilegium máme, že žijeme ve svobodné době. Životní příběh těchto lidí je pro nás poučením a zároveň mementem,“, uvedl Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

„Přesto, že se k nim osud zachoval velmi tvrdě a jejich život po několikaletém komunistickém žaláři nebyl jednoduchý a mnohdy byl poznamenán dalšími osudovými ranami, je jejich elán obdivuhodný. “ dodal Stanislav Šec, místostarosta centrálního obvodu.

Vedení plzeňského centrálního obvodu předalo hostům stříbrné plakety Bohumila Kulhánka jako projev díků za jejich životní postoj a jako ocenění, jakými represemi museli se svými rodinami projít. Plakety uděluje Městský obvod Plzeň 3 od června 2008 významným plzeňským osobnostem nebo lidem, kteří podpořili plzeňské počiny či akce.