Vědci z Plzně spojili síly s experty na drony a vyvinuli unikátní technologii

Dron s autonomními požárními senzorovými jednotkami. Foto: ZČU

Požární senzory umístitelné pomocí dronů v místě krizové události vyvinuli odborníci Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity. Senzory dokáží měřit teplotu, vlhkost nebo hodnoty nebezpečných látek i jejich šíření. Hasičům mohou pomoct především ve špatně dostupném terénu efektivně zvládnout krizovou situaci. Senzory v současné době prochází testováním.

Cílem projektu požární senzoriky bylo vytvořit senzorický systém pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, který bude umístitelný pomocí dronů v místě úniku nebezpečných látek či jiné krizové události. Městská příspěvková organizace zabývající se informačními technologiemi uplatnila v projektu požární senzoriky své kompetence v oblasti dronů a vědci zase své bohaté zkušenosti s vývojem senzoriky a komunikačních systémů.

Senzory jsou ve spodní části dronu. Foto: ZČU

Autonomní senzorová jednotka je pomocí dronu umístěna do oblasti, kde je potřeba měřit stanovené parametry, ať už jde o teplotu, vlhkost, nebo toxické látky. Po dopadu na zem se aktivuje, tedy začne snímat stanovené údaje a vysílat informace prostřednictvím IoT sítě LoRaWan do aplikace v tabletu velitele zásahu.

Senzory shozené dronem v místě výbuchu, požáru nebo jiné krizové události mohou hasičům okamžitě poskytnout informace důležité pro efektivní zvládnutí situace. „V danou chvíli máme k dispozici on-line údaje o výskytu či šíření nebezpečných látek v oblasti. To může napomoci k efektivnímu rozmístění sil a prostředků při likvidaci mimořádné události,“ říká Michal Pathy, velitel požární stanice Plzeň-Košutka.

„Město Plzeň se stává lídrem v oblasti práce s drony, jejich využití, ale i při vývoji různých technologií a aplikací s nimi spojených. Naše snaha se orientuje hlavně tam, kde mohou bezpilotní letadla pomáhat složkám IZS chránit životy. A toto je jeden z dalších skvělých nových projektů,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

„Požární senzorika je po chytrém hasičském obleku nebo chytrých rukavicích další z řady inovací, jimiž Fakulta elektrotechnická přispívá k efektivitě práce hasičů nebo k jejich bezpečnosti. Toto zaměření se dokonce stává jedním z profilových témat Západočeské univerzity, které jí přináší celosvětový ohlas,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Po dopadu na zem se senzorové jednotky samy aktivují. Foto: ZČU

Senzorové jednotky jsou autonomní, mají svůj zdroj energie, tedy akumulátor, který napájí řídicí elektroniku, umístěnou v těle jednotky. V ocasní části jednotky se nacházejí senzory pro měření. Systém je postaven jako skládačka, tak aby byl co nejvíce univerzální. Jednotky lze osadit senzory teploty, vlhkosti, čpavku, radioaktivity a jiných toxických nebo výbušných látek.

Senzorové jednotky se dají použít vícekrát. Po skončení zásahu zná obsluha GPS souřadnice senzorových jednotek a dokáží je vzdáleně přepnout do takzvaného režimu sběru, kdy začnou vysílat zvukový světelný signál, takže je pak snadno najdou. Podle stávající civilní legislativy je ale zakázáno z dronu shazovat jakékoliv předměty. Toto specifické zařízení je připraveno pouze pro hasičský záchranný sbor a bude nutné nastavit potřebná pravidla pro jeho bezpečné využití.

„Předpokládáme, že v budoucnu dojde k miniaturizaci senzorových jednotek, která umožní, aby jeden dron dokázal roznést místo aktuálních devíti jednotek třeba dvojnásobný počet,“ uvádí programátor a hardwarový specialista Matouš Bolek ze SITMP, který měl v projektu na starosti především mechanické a konstrukční prvky.

Scénáře na testování senzorových jednotek už mají zástupci spolupracujících organizací připravené. Má jít například o zásah v okolí pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde by došlo k úniku čpavku, který se v pivovaru používá pro chlazení. V blízkosti pivovaru se nachází fotbalový stadion a nákupní centrum, tedy místa s vysokou koncentrací lidí. V případě havárie by senzorové jednotky rozmístěné pomocí dronů zajistily rychlé měření hodnot čpavku i předání informace jednotkám IZS.