Věda a technika hrou. Centrum Plzně obsadí 32 expozic

foto: ZČU

Žáky základních a středních škol i veřejnost zasvětí do tajů technických a přírodovědných oborů Dny vědy a techniky. V pátek 20. a v sobotu 21. září vždy od 9 do 17 hodin je na plzeňském náměstí Republiky a před Západočeským muzeem bude čekat celkem 32 interaktivních expozic připravených fakultami Západočeské univerzity, středními školami a dalšími spolupracujícími institucemi. 

„Často se mylně domníváme, že témata z oblasti vědy a techniky děti nezajímají. Přitom jejich otázky mířené na přírodní a fyzikální jevy svědčí spíš o opaku. Stačí tedy zvolit přístupnou a atraktivní formu, a aniž by si to děti uvědomovaly, začnou se bavit se tím, že řeší matematické, chemické nebo konstrukční úlohy. Věřím, že to je cesta, jak podpořit jejich zájem o svět kolem sebe a třeba i o studium technických a přírodovědných oborů,“ říká Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity, která dvoudenní festival za finanční podpory Plzeňského kraje a města Plzně pořádá.

Fakulty a pracoviště ZČU si připravily expozice s oblíbenými náměty z předchozích ročníků i devět úplných novinek. Premiéru budou mít například stánky nazvané Matematika zábavně i prakticky, Exkurze do historie vývoje PC, Loďky a lodičky, Rozvíjení informatického myšlení je prima nebo Experimentus! Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU úplně poprvé ukáže, co všechno nabízí laboratoř internetu věcí. Fakulta pedagogická přinese nově téma ochrany biologické rozmanitosti. Fakulta ekonomická svou expozici Smart city a smart region očima ekonoma zaměří na spotřebu energie nebo optimalizaci dopravy ve světě moderních technologií. Na dalších stanovištích návštěvníci najdou inovované expozice s novými ukázkami a vybavením. Nebude chybět hravá fyzika, kybernetika hrou, vodíková autíčka, rakety na alternativní pohon nebo testování hygieny rukou s pomocí speciálního přístroje. Lidé si také vyzkoušejí ovládat model vlaku mozkovými vlnami.