Voda vhodná ke koupání je ve všech boleveckých rybnících

Také s blížícím se koncem léta je voda v rybnících Bolevecké soustavy ještě vhodná ke koupání. Sinice se objevily pouze v Třemošenském rybníku, ale jen v malém množství. Chemicky a bakteriologicky je voda ve všech rybnících velmi dobrá, pouze průhlednost se v některých z nich snížila a klesla i pod jeden metr.

Nejlepší podmínky nabízí co do kvality a průhlednosti vody Velký bolevecký rybník. Průhlednost do tří metrů je udržována působením ponořených vodních rostlin, které jsou soustavně sklízeny vyžínací lodí Bolek. Při kosení a nakládání rostlinné biomasy ale malá část rostlin unikne. Plavci tedy musí počítat s tím, že se mohou s rostlinami dostat náhodně do kontaktu, a to i při koupání při břehu. Vodní rostliny nepředstavují při kontaktu žádné zdravotní riziko.

Tradičně dobrou vodu ke koupání má Kamenný rybník. Má nahnědlou barvu vlivem huminových látek, které se sem dostávají z rašeliny. V posledních dnech se na hladině objevily narůžovělé povlaky. Nejde o žádný druh znečištění. Jsou to sirné bakterie, které vyplavaly ode dna v nejhlubším místě rybníka. Pro plavce jsou tyto bakterie neškodné.

Senecký rybník je letos neobvykle zelený kvůli většímu množství zelených řas, které jsou však pro zdraví neškodné. Voda má nízkou hodnotu pH – je tedy kyselá a daří se v ní zeleným řasám, nízké pH však lidské pokožce svědčí.

Třemošenský rybník už má vodu lehce hnědě zakalenou, což je způsobeno aktivitou ryb, které byly vysazeny, aby zabránily rozvoji vodní vegetace. Průhlednost zde klesla pod jeden metr, ale ve vodě nejsou žádné mikroorganismy, které by představovaly pro plavce jakékoli riziko.

Šídlovský rybník už má také zřetelnější vegetační zákal, ale průhlednost vody stále ještě neklesla pod jeden metr. Rybník nabízí ještě příznivé podmínky ke koupání.